Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Kursmenyen 2021 – hvilke kurs bør du ta?

Kursmenyen 2021 – hvilke kurs bør du ta?

Koronatid, lovendringer og hvitvaskingstilsyn. Hva bør etterutdanningen inneholde i år?

18.08.21

Skrevet av 
Regnskap Norge

Regnskapsfaget blir aldri kjedelig. Det skjer rett og slett utrolig mye. Hele tiden!

I denne artikkelen vil vi fortelle litt om vår egen kursmeny, med utgangspunkt i de stedlige kursene du vil finne på våre fagdager rundt om i hele landet. Mange av titlene vil du også finne som nettkurs.

Omfangsrik meny

Vi tilbyr i år nærmere 50 kurstitler som stedlige kurs. Over 40 av disse går på fagdagene, hvorav halvparten er nye kurs for året. I tillegg kommer vårt årlige nyhetskurs Skatt og Regnskap 2021/2022, flere årsoppgjørskurs og enkelte andre kursemner som kjøres som enkeltstående kurs utenom fagdagene.

Antallet nettkurstitler øker stadig, og i vår portefølje finner du godt over 100 nettkurs av forskjellig varighet.

Med koronapandemien fikk vi også langt flere kurs som streames i nåtid, altså kurs du kan følge på nett samtidig som de avholdes stedlig. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på dette i fjor, og blant fordelene er at du som kursdeltaker kan stille spørsmål underveis under kurset. Kurs som skal streames vurderes fortløpende, og du kan til enhver tid finne kursene vi har planlagt å streame i denne lenken.

Regelverket vi skal praktisere

For deg som er autorisert regnskapsfører er det spesielt spennende å følge med på hvordan den nye regnskapsførerloven blir. Vi vet mye om innholdet, men det vi venter på nå er innstillingen fra regjeringen og videre behandling på Stortinget. Det er stort håp om at innstillingen kommer i høst, og vi har derfor satt opp kurset Ny regnskapsførerlov og GRFS. Dette kurset blir interessant uansett, ikke minst fordi vi også kan si mye om endringene som kommer i God regnskapsføringsskikk (GRFS).

I høst ventes også mange vedtak fra Finanstilsynet etter deres hvitvaskingstilsyn, både i regnskapsbransjen og revisjonsbransjen. Herfra kommer det erfaringer det blir viktig at alle i begge bransjer merker seg, både for å sikre at lovverket etterleves og unngå å få de høye bøtene som Finanstilsynet har innført. Kurset Hvitvaskingsreglene – hvordan oppfylle kravene i praksis? setter søkelys på nettopp dette.

Vi fikk ikke noen ny regnskapslov, men derimot er det vedtatt viktige endringer i regnskapsloven basert på regnskapslovutvalgets arbeid. Her har vi flere endringer som får virkning for årsoppgjøret for 2021. Kurset Nyheter i regnskapsloven 2021 tar for seg dette.

Innenfor mva-området skjer det også interessante ting. Fra kommende nyttår får vi ny digital MVA-melding, som vil bygge på egne SAF-T MVA-koder. Dette ser vi nærmere på i MVA 2021 – ny MVA-melding og andre nyheter.

På lønnsområdet skjer det alltid endringer. Blant annet er det viktig å merke seg at vi i våres fikk oppdateringer og endringer på naturalytelsesområdet. Denne gangen kom dette i Skattedirektoratets veileder og Q&A. Kurset Naturalytelser og velferdstiltak – nye regler gir deg veiledning på dette kompliserte feltet. Kursene Lønn og skatt 2021 og Praktisk arbeidsrett 2021 er andre kurs som er særlig aktuelle for lønnsmedarbeidere.

Denne høsten er det jo Stortingsvalg. Formuesbeskatning og arveavgift er hete poteter, og noe også vi har på agendaen gjennom kursene Formuesskatt – mer enn bare et luksusproblem! og Arveoppgjør og generasjonsskifte – med eller uten arveavgift?. Mulige tilpasninger drøftes i begge kursene.

Kjernefaget er alltid sentralt. På bokføringsområdet har vi nyheten Bokføringsreglene – har du kontroll?, i tillegg til klassikeren Bokføring 2021 – nyheter og ofte stilte spørsmål. På regnskapsområdet må vi få trekke frem God regnskapsskikk for små foretak, Finn feil i regnskapet og Kontroll på midlertidige og permanente forskjeller. Kursleder på det siste kurset har for øvrig akkurat utgitt bok om temaet.

Økonomistyring

Koronapandemien har som vi alle vet vært utfordrende for hele samfunnet, ikke minst innenfor næringslivet. Kurset Regnskapsbistand til bedrifter i krise er et kurs hvor vi ser på ledelsens ansvar, hva fokus bør være, relevante analyser og handlingsplan.

Innenfor økonomistyringsområdet finner du i tillegg kurs som Budsjettering og prognoser, Kvalitetssikring, analyse og rapportering av regnskapsdata og Prosjektregnskap.

Intern økonomiavdeling

Jobber du i intern økonomiavdeling? I år har vi nyheten Controller i intern økonomiavdeling, som er aktuell for mange. I tillegg fortsetter vi med aktualitetskurset Regnskap, skatt, mva og selskapsrett for økonomiansvarlige 2021, hvor vi tar opp temaer i tiden.

Eksternt regnskapsforetak

Også for deg som arbeider i eksternt regnskapsforetak har vi et tilpasset controllerkurs; Regnskapsfører som controller – få kontroll på regnskapstallene.

En annen nyhet er kurset Kontroll av medarbeideres arbeid. Dette temaet er vanskelig for mange, og her vil du få bedre innsikt i forventningene regelverket stiller og hvordan håndtere oppgaven godt i praksis.

Er du ute etter oppdatering på hva som skjer i bransjen er RF-regelverket 2021 – nyheter og ofte stilte spørsmål noe du bør vurdere. I tillegg må vi trekke frem de praktisk orienterte Automatisert regnskapsproduksjon – rutiner, kvalitetssikring og rapportering og IT-sikkerhet og GDPR i regnskapsbransjen.

Kan du ikke fordra konflikter? Merk deg i så fall Konflikter – med kunder, leverandører og andre, som er en nyhet av året.

Og har du spørsmål rundt ditt eget ansvar? Kurset Regnskapsførerjus 2021 – regnskapsførers ansvar gir deg større trygghet.

Rådgivning

Veldig mange av våre kurs handler om få bedre innsikt og å kunne gi gode råd. Sjekk for eksempel ut denne nyheten; Næringsvirksomhet – 5 rådgivningstemaer du bør beherske.

Her er noen andre veldig aktuelle kurs du vil ha glede av i ditt faglige arbeid:

Dette var noen av våre kurs denne høsten. Du finner flere på våre hjemmesider. Tenk gjennom hvilke oppdateringsbehov du har, og hva du synes høres forlokkende ut.

Alle kursene våre finner du her, og vi legger løpende ut nye kurs.

Er det temaer du savner eller lurer du på om kurs nevnt over kommer som nettkurs? Ta veldig gjerne kontakt med oss på tlf 23 35 69 00 eller medlemssenter@regnskapnorge.no.

Vi får avslutte som i partilederdebattene:

Godt valg!