Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Regnskap Norge med i referansegruppe for Skatteutvalget

Regnskap Norge med i referansegruppe for Skatteutvalget

Gruppen vil bidra med sine synspunkt til skattesystemet.

19.08.21

Skrevet av 
Regnskap Norge

Fagansvarlig skatt, Jørgen Strøm-Andresen, er Regnskap Norges representant i referansegruppen for Skatteutvalget

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet.

Regnskap Norge er invitert med i utvalgets referansegruppe som består av sentrale interesseorganisasjoner og supplerende faglig ekspertise. 

Fagansvarlig på skatt, Jørgen Strøm-Andresen, representerer Regnskap Norge i referansegruppen.

Utvalget skal vurdere hvordan sentrale utviklingstrekk kan ivaretas, som teknologiutvikling, omstilling til grønn vekst, digitalisering og globalisering. Forenkling skal også inngå i vurderingen av skattesystemet.

Skatteutvalget vil arrangere konsultasjonsmøter med referansegruppen der representantene kan gi innspill og utvalget kan reise problemstillinger i arbeidet.

Regnskap Norge ser frem til å fremme våre synspunkt og bidra i arbeidet for å sikre et godt resultat.