Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordning 1 – fare for innkreving av støtte

Kompensasjonsordning 1 – fare for innkreving av støtte

Foretak som ennå ikke har fått bekreftet søknad om kompensasjon fra enten regnskapsfører eller revisor, vil motta purring i Altinn fra 7. september.

02.09.21

Skrevet av 
Knut Høylie, Regnskap Norge

Etter hva vi har forstått vil det bli gitt frist på 14 dager på å sende inn bekreftelse. Faktisk frist vil fremgå av purrebrevet.

Dersom bekreftelse fortsatt mangler etter at denne nye fristen løper ut, vil Skattedirektoratet igangsette prosess for å kreve mottatt tilskudd tilbake fra foretakene det gjelder.

Det er søknader som gir over 15 000 kroner i støtte som skal bekreftes. Dette gjelder altså per måned i perioden mars – august 2020.

Følg med på Altinn-varsler

Purringer legges ut i Altinn til foretakene som mangler bekrefetelse, formodentlig med de varslingsinnstillinger som brukeren selv har angitt. 

Vi har anmodet Skattedirektoratet om å gjøre purringene tilgjengelige også for regnskapsførere og revisorer som eventuelt er registrert på foretak som mangler bekreftelse. Foreløpig har vi ikke fått bekreftet om dette blir gjort. 

Bekreftelse skal gis i portal

Vi minner om at bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor skal registreres i Skatteetatens egen portal, for øvrig på samme sted hvor det er mulig å gjøre endringer i søknaden.

Merk at dette er eneste gyldige sted å levere bekreftelse. Bekreftelser som eventuelt er sendt inn til Skatteetaten på andre måter enn i portalen, vil ikke bli ansett som innsendt. 

Usikker?

Er du usikker på om du har kunder som har fått sine søknader bekreftet, vil vi anbefale å sjekke dette i portalen over. Her får du, etter å ha gått inn på valget «Send inn bekreftelse», opp hvilke kunder som har mottatt kompensasjon. Det er dessverre litt tungvindt, men du må inn på hver enkelt kunde for å se om bekreftelse eventuelt mangler.

Husk også at bekreftelse uansett skal leveres særskilt i portalen, selv om regnskapsfører eventuelt har bistått med selve innsendelsen av søknad. 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med oss via kontaktskjema her. Her finner du også lenke til hjelpemidler for alle de fire kompensasjonsordningene hvor regnskapsfører eller revisor skal bekrefte søknader.