Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2021

Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2021

11. oktober og 6. desember er de sentrale datoene i år.

03.09.21

Skrevet av 
Jørgen Strøm-Andresen, Regnskap Norge

Foretaksregisteret har kunngjort årets frister for når meldinger må være mottatt for å bli registrert innen utgangen av 2021.

Fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser og avviklinger må som hovedregel meldes i to trinn i Foretaksregisteret, først en beslutningsmelding og så en gjennomføringsmelding.

Beslutningsmeldingen, altså melding om at fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse og avvikling er besluttet, må være sendt Foretaksregisteret innen 12. oktober. Denne fristen gjelder når meldingen sendes elektronisk via Altinn.

Gjennomføringsmeldingen og andre meldinger innsendt elektronisk til Foretaksregisteret bør være mottatt hos Foretaksregisteret innen 6. desember.

Meldinger mottatt etter 6. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Det er maskinell saksbehandling av enkelte gjennomføringsmeldinger. Se hvilke meldinger dette gjelder.

Unormalt tidlige frister

Merk at årets frister, 12. oktober og 6. desember, er tidligere enn det Foretaksregisteret har pleid å operere med. I flere år har de sentrale datoene vært 20. oktober og 12. desember, men i år må man være enda tidligere ute.

Regnskap Norge antar dette henger sammen med de unormalt lange saksbehandlingstidene som Brønnøysundregistrene har hatt den senere tid.

Meldinger på papir

Dersom du må sende inn melding på papir, bør Foretaksregisteret ha mottatt vedtak om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen 1. oktober.

Gjennomføringsmelding og andre meldinger på papirskjema som mottas av Foretaksregisteret etter 30. november kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.