Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Utvalg skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet

Utvalg skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet

Utvalget skal foreslå en ny finanstilsynslov som reflekterer utviklingen både på regelverksområdet og tilsynsområdet, og som gir gode rammer for Finanstilsynets virksomhet.

06.09.21

Skrevet av 
Vibeke Aasen Eriksrud, Regnskap Norge

Regjeringen har i dag satt ned et utvalg som skal gjennomgå og vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet. Utvalget har fått i oppdrag å foreslå en ny finanstilsynslov som reflekterer utviklingen både på regelverksområdet og tilsynsområdet, og som gir gode rammer for Finanstilsynets virksomhet også fremover.

Til tross for at Finanstilsynsloven og rammene for Finanstilsynets virksomhet har vært gjenstand for endringer og justeringer opp gjennom årene, har det hittil ikke vært foretatt en samlet og helhetlig gjennomgang av loven og virksomheten.

Selv om loven med sin generelle utforming har gjort det mulig å ta høyde for utviklingen hittil, er det nå tid for en gjennomgang av loven. Bl.a. skal utvalget også gjennomgå arbeidsdelingen og arbeidsformen mellom departement og tilsyn, og vurdere alternative måter å innrette arbeidet på, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Utvalget skal ledes av advokat Endre Skjørestad, og vil bestå av medlemmer med solid kompetanse innenfor relevante fagområder.

Utvalget har frist 1. desember 2022. Regnskap Norge vil følge opp saken.

Les mer om utvalget og dets mandat her.