Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Enda viktigere å innrapportere pensjon riktig!

Enda viktigere å innrapportere pensjon riktig!

Informasjon og råd til arbeidsgivere om pliktig innrapportering av tjenestepensjon etter endringen i januar i år.

16.09.21

Skrevet av 
Regnskap Norge

Fra 1. januar 2021 ble arbeidsgivere pliktig å oppgi i a-meldingen hvilken pensjonsinnretning de har avtale med, og pensjonsbransjen gis i løpet av året tilgang til data rapportert av arbeidsgiver i a-meldingen.

Å ikke rapportere korrekt i a-meldingen vil nå få direkte betydning for den enkeltes pensjon. Feilrapporterte eller manglende opplysninger kan bety at pensjonen beregnes på feil grunnlag, at pensjonen til den ansatte blir feil og at faktura til arbeidsgiver blir uriktig.

Regnskap Norge har i samarbeid med Skatteetaten laget en informasjonsside til arbeidsgivere om hva rapporteringsplikten innebærer og råd i tilknytning til denne, som du som regnskapsfører kan gi dine kunder:

Arbeidsgivers innrapportering av pensjon