Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Nå er det enda viktigere å innrapportere pensjon riktig!

Nå er det enda viktigere å innrapportere pensjon riktig!

Informasjon og råd til arbeidsgivere om pliktig innrapportering av tjenestepensjon for arbeidstakere.

16.09.21

Skrevet av 
Regnskap Norge

Fra 1. januar 2021 ble arbeidsgivere pliktig å oppgi i a-meldingen hvilken pensjonsinnretning de har avtale med, og pensjonsbransjen gis i løpet av året tilgang til data rapportert av arbeidsgiver i a-meldingen.

Regnskap Norge har i samarbeid med Skatteetaten laget et infoskriv til arbeidsgivere om hva rapporteringsplikten innebærer og råd i tilknytning til denne, som du som regnskapsfører kan gi dine kunder:

Arbeidsgivers innrapportering av pensjon