Top
GP Økonomi / Korona  / Tilskuddsordning innreisekarantene – husk søknadsfristen 30. september

Tilskuddsordning innreisekarantene – husk søknadsfristen 30. september

Søknadsfristen 30. september 2021 gjelder tilskuddsperiodene mellom 1. november 2020 – 30. april 2021.

28.09.21

Skrevet av 
Knut Høylie, Regnskap Norge

I tilskuddsordningen som gjelder innreisekarantene gis det tilskudd på inntil 1 000 kroner per døgn per person foretaket bekoster innreisekarantene for. Dette kan omfatte arbeidere i både egen virksomhet og hos underleverandører, herunder selvstendig næringsdrivende personer.

Per 27. september 2021 er det kun 183 foretak som har mottatt tilskudd i ordningen, og disse har tilsammen mottatt 96,6 millioner kroner i tilskudd.

Frist for søknadsperioden 1. mai – 30. juni 2021 er for øvrig 31. oktober 2021.

Du finner mer informasjon om ordningen her.

Skjema for gjennomføring av kontrollhandlinger finner du nederst på vår samleside for kompensasjonsordninger. Har du spørsmål om ordningen, kan du bruke skjemaet som ligger på denne samlesiden.

Søknadsskjema og veiledning finner du på innreisekarantene.no