Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Regnskap Norge advarer: Fare for inndragning av flere hundre millioner koronakroner

Regnskap Norge advarer: Fare for inndragning av flere hundre millioner koronakroner

Nærmere 2 500 bedrifter risikerer å måtte tilbakebetale koronastøtte som følge av at de ikke har oppfylt kravet om å sende inn bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor.

29.09.21

Skrevet av 
Regnskap Norge

I kompensasjonsordningen som ble opprettet for å bistå bedriftene under koronapandemien, er det en rekke krav bedriftene må oppfylle for å  kompensasjon for dramatisk bortfall av inntekter. Ett av kravene er at de som har mottatt ett eller flere tilskudd over 15 000 kroner, skal legge frem bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører.

– Vi registrerer at 2 377 virksomheter ikke har oppfylt kravet om å sende inn en bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Dette gjelder kompensasjonsordningen fra mars til august 2020. Samlet dreier dette seg om ca. 349 millioner kroner. Fristen for å sende inn bekreftelse var opprinnelig 31. august. Fristen er imidlertid blitt forskjøvet, men 4. oktober sender Skattedirektoratet ut varsel om tilbakebetaling. Dersom kravet ikke oppfylles, må virksomheten i prinsippet betale tilbake støtten den har fått, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i Regnskap Norge. 

For å unngå masse konkurser, oppsigelser og enda høyere arbeidsledighet i forbindelse med nedstegningen som følge av koronapandemien, ble det innført egen kompensasjonsordning for næringslivet. Den skulle kompensere for noe av inntektsbortfallet virksomhetene hadde og først og fremst dekke faste kostnader. For å få utbetalt slik støtte er det flere krav som må oppfylles, blant annet bekreftelse på regnskapstall fra revisor eller autorisert regnskapsfører. 

Usikkerhet og misforståelser

Regnskap Norge har gitt innspill til utviklingen og forvaltningen av loven og forskriften om kompensasjonsordning.

– Dette har vært et viktig tiltak for mange virksomheter for at de skulle kunne overleve en økonomisk utfordrende situasjon. Så skal det erkjennes at regelverket er nytt og komplisert. I tillegg har det vært justert noen ganger. Det er derfor ikke rart om ikke alle virksomheter har full oversikt over alle kravene som må oppfylles, også etter at støtte er utbetalt, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i Regnskap Norge

– Når vi nå går ut med denne advarselen, er det ment som en påminnelse til næringslivet om hva de må passe på for å unngå økonomisk trøbbel. Jeg har stor forståelse for at det kan være usikkerhet og misforståelser rundt dette. Det håper og tror jeg myndighetene også har forståelse for. Men lover og regler skal følges, derfor ønsker vi å bidra med påminnelse og kunnskap for å unngå unødvendig krav om tilbakemelding av tilskudd og økonomiske problemer for mange bedrifter. 

Det er liten grunn til å tro dette skjer med vilje. 

– Gjennomgående er norske virksomheter flinke til å følge lover og regler. Samtidig vet vi at regelverket tidvis blir komplisert og uoversiktlig. Det er en av grunnen til at Regnskap Norge jevnlig jobber med å foreslå forenklinger av skatteregler, avgiftsregler osv., forteller Rune Aale-Hansen.

– I denne saken er omfanget av virksomheter som ikke har fulgt opp dette konkrete kravet såpass stort, at det åpenbart er misforståelser om hva som skal gjøres. Og for å unngå uheldige konsekvenser, går vi nå ut med denne advarselen. 

Fakta – utdrag fra forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall § 4,5 

Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Skatteetaten kan kreve bekreftelse fra revisor. Søker som har fått tildelt ett eller flere månedlige tilskudd over 15 000 kroner, skal uansett legge frem bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. Søker som har fått tildelt ett eller flere månedlige tilskudd over 15 000 kroner og som ikke er regnskapspliktig, skal legge frem slik bekreftelse ved levering av skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for 2020.