Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Regnskap Norge effektiviserer fagsupporten 4. oktober

Regnskap Norge effektiviserer fagsupporten 4. oktober

For å disponere fagekspertene våre best mulig gjør vi en endring, og formålet er at du som medlem skal få enda bedre bistand.

01.10.21

Skrevet av 
Regnskap Norge

Fra og med 4. oktober tar vi imot alle henvendelser til fagsupporten vår via et webskjema på regnskapnorge.no – fremfor å få dem i mange kanaler – for å koordinere henvendelsene mer sømløst og effektivt.

Du vil finne webskjemaet lett tilgjengelig på nettsidene våre under Fagsupport fra 4. oktober. Her beskriver du problemstillingen og hekter den på aktuell fagkategori.

Kategoriene gjenspeiler fagekspertenes ansvarsområder og saken vil på den måten rutes direkte til rett person i andre enden.
Avhengig av problemstilling og kompleksitet vil saken din bli fulgt opp av våre fageksperter på e-post eller telefon.

Hvorfor gjør Regnskap Norge denne endringen?

Ett år med ekstrem høy aktivitet har gitt oss nyttige erfaringer. Vi hatt god erfaring med bruk av web-skjema i tilknytning til veiledningstjenesten for kompensasjonsordningen.

Vi ønsker at så mange medlemmer som mulig skal kunne benytte fagsupporten, og da må vi effektivt kunne rette henvendelsene direkte til dem som kan bistå deg av våre fageksperter. Det får vi til ved å videreføre webskjema-tjenesten til å omfatte generelle fagsupporthenvendelser.

Våre rådgivere hjelper deg med vurderinger av faglige spørsmål og problemstillinger du har i din hverdag. Vi bistår deg med regelverksforståelse og veiledning.

Ved at du får direkte tilgang til våre eksperter på fagområdet, ivaretar og sikrer vi kvaliteten i vår leveranse til deg som medlem.

Tilgang til webskjemaet fra 4. oktober

Du må være innlogget som medlem for å kontakte oss via webskjemaet.

Daglig leder eller faglig ansvarlig (med tilgang til bedriftens informasjon på regnskapnorge.no) gir deg tilgang til kontaktskjemaet ved å legge deg til i ansattlisten til bedriften.

Gå til bedriftsidene 

Dersom daglig leder mangler tilgang, er det bare å ta kontakt med medlemssenter@regnskapnorge.no

Svartid

Som nevnt har vi gjort oss gode erfaringer ved veiledningstjenesten for kompensasjonsordningen og vi opplever økt effekt ved svartiden på henvendelsene vi mottar. Vår ambisjon er at vi vil kunne besvare våre medlemmer mer effektivt.

Vi ønsker at fagsupporten skal være tilgjengelig i overgangsperioden og ber deg derfor være forståelsesfull for at vi må innarbeide nye rutiner i endringen.

Lurer du på noe?

Du er velkommen til å kontakte oss om du har spørsmål i forbindelse med endringen!

Kontakt leder for Fagsupport, Hilde Stensland Elvestuen