Top
GP Økonomi / Korona  / Flere koronatiltak er avviklet fra og med 1. oktober 2021

Flere koronatiltak er avviklet fra og med 1. oktober 2021

Nå som vi går tilbake mot «normale» tider avsluttes flere koronatiltak.

05.10.21

Skrevet av 
Regnskap Norge

Dette gjelder blant annet:

  • Ordningen for refusjon av sykepenger til arbeidsgiver for dag 4-16, når sykefraværet skyldes covid-19. For sykmeldinger som startet før 1. oktober gjelder ordningen fortsatt. 
  • Sykepenger ved koronarelatert fravær for selvstendige næringsdrivende og frilansere for dag 4-16. For sykmeldinger som startet før 1. oktober gjelder ordningen fortsatt. 
  • Nye søknader om dagpenger vil bli behandlet etter de vanlige regler
  • Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere
  • Kompensasjonsordningen ved innreiseforbud (avviklet f.o.m. 26. september 2021)

Flere endringer kan komme som følge av ny regjering og smittesituasjon.

For en foreløpig oversikt over hvilke koronatiltak avvikles og hvilke forlenges, se NAVs sider.