Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordning 2 og 3 – husk søknadsfristen 15. oktober

Kompensasjonsordning 2 og 3 – husk søknadsfristen 15. oktober

Søknadsfristen 15. oktober 2021 gjelder tilskuddsperioder fra september 2020 til og med juni 2021.

13.10.21

Skrevet av 
Knut Høylie, Regnskap Norge

Det er ikke åpnet for å søke fristutsettelse.

Fristen 15. oktober 2021 gjelder tilskuddsperiodene september-oktober 2020, november-desember 2020, januar-februar 2021, mars-april 2021 og mai-juni 2021.

Du finner mer informasjon på kompensasjonsordning.no og våre egne informasjonssider.

Tilskuddsperiodene juli-august 2021 og sept.-okt. 2021

Tilskuddsperioden juli – august 2021 har søknadsfrist 15. november 2021.

For tilskuddsperioden september – oktober 2021 vil det være mulig å sende inn søknader i perioden 15. november til og med 15. desember 2021.