Top
GP Økonomi / Mva  / Statsbudsjettet 2022: Momsplikt for akupunktører – unntak for naprapater og osteopater

Statsbudsjettet 2022: Momsplikt for akupunktører – unntak for naprapater og osteopater

Det legges opp til alminnelig mva-plikt på akupunktur, og et kronglete, delvis midlertidig unntak for osteopater og naprapater.

13.10.21

Skrevet av 
Sebastian Brodtkorb, Regnskap Norge

Allerede 17. september i år kom lovforslaget om at osteopater og naprapater skal omfattes av autorisasjonsordningen i helsepersonelloven. Når yrkesgruppene er omfattet av loven kan de søke om autorisasjon, og dermed også selge tjenestene unntatt fra mva.

Det var derfor ingen stor nyhet i Statsbudsjettet at osteopater og naprapater kan fortsette å selge tjenestene sine uten å oppkreve merverdiavgift.

Avgiftsplikt for akupunktører

Nyheten i statsbudsjettet er at akupunktører ikke foreslås omfattet av helsepersonelloven, og dermed heller ikke mva-unntaket for helsetjenester. Yrkesgruppen må dermed beregne mva. fra og med 1. januar 2022.

Begrunnelsen (i Prop. 1S (2021-2022)) baserer seg på en helhetlig vurdering av de kriteriene som fremkommer i forarbeidene til helsepersonelloven:

Helse- og omsorgsdepartementet legger blant annet vekt på at behandlingen baserer seg på tradisjonell kinesisk medisin, som gjør at den i mindre grad kan anses vitenskapelig forankret. Videre, at autorisasjon av akupunktører ikke er regulert i Norden, kun i Portugal og Malta, foruten i Sveits, Frankrike og Ungarn, hvor man må være lege.

Utsatt avgiftsplikt og 2-månedersfrist for osteopater og naprapater

Lovforslaget om autorisasjon for osteopater og naprapater av 17. september 2021, er imidlertid ikke endelig vedtatt av Stortinget. Ettersom det ikke er sikkert om loven trer i kraft fra og med 1. januar 2022, er det i statsbudsjettet foreslått at unntaket for de to yrkesgruppene forlenges frem til 1. juli 2022.

Blir endringene i helsepersonelloven vedtatt i Stortinget før – eller i løpet av denne perioden – gis yrkesgruppene en frist på to måneder regnet fra tidspunktet endringen i helsepersonelloven trer i kraft, til å søke om autorisasjon som naprapat eller osteopat.

Betydningen av 2-månedersfristen

For å være omfattet av mva-unntaket for helsetjenester må man ha autorisasjon etter helsepersonelloven. Nå som det ikke er mulig å søke om dette, fordi lovendringen ikke er på plass, kan likevel tjenestene omsettes uten mva. frem til 1. juli 2022. Dette er poenget med den utsatte mva-plikten.

Hvis det i perioden frem til 1. juli 2022 blir mulig å søke, så får osteopater og naprapater 2 måneders frist på å gjøre dette, regnet fra da det ble mulig å søke. Hvis de ikke søker i løpet av 2 måneder, blir tjenestene likevel avgiftspliktige selv om dette er før 1. juli 2022.

Ordningen og begrunnelsen er relativt dårlig beskrevet i statsbudsjettet, så dette kan med fordel illustreres:

La oss si at endringen i helsepersonelloven trer i kraft 1. februar 2022. Da vil osteopater og naprapater som ikke søker før 1. april, bli avgiftspliktige for salg av tjenestene fra og med denne datoen. Dette gjelder selv om unntaket for omsetning av osteopati og naprapati er «forlenget» til 1. juli 2022.

Når det så etter utløpet av 2-månedersfristen sendes søknad og denne blir innvilget, vil søkeren bli omfattet av unntaket i merverdiavgiftsloven. Dette gjelder uavhengig av om vi i tid er før eller etter 1. juli 2022.

Hvorfor frist på 2 måneder?

Begrunnelsen for dette fremgår ikke av budsjettforslaget. Det kan imidlertid antas at Departementet ønsker å legge press på utøverne for at de skal få autorisasjonen på plass, og at det dermed ikke skal bli nødvendig å ytterligere forlenge mva-unntak for yrkesgruppene.