Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Ny fagbok: Utsatt skatt-modellen

Ny fagbok: Utsatt skatt-modellen

Regnskap Norges kursleder gjennom mange år, Jan Sørbø, har skrevet bok om midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

20.10.21

Skrevet av 
Regnskap Norge

Boken tar for seg fastsettelse av både regnskapsmessige og skattemessige verdier i årsregnskapet, og hvilke effekter forskjellene får i skatteskjemaene. Du får dyp læring i det boken omtaler som utsatt skatt-modellen, og dermed skatteskjemaet RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

I løpet av de nærmeste årene vil tradisjonell skjemautfylling erstattes av informasjonsflyt fra regnskaps- og årsoppgjørssystemer til skatteetaten. Denne overgangen gjør det viktigere enn noen gang å forstå systematikken i hvordan regelverkene fungerer i forhold til hverandre. Denne boken er et utmerket utgangspunkt for å skaffe seg slik innsikt og forståelse.

Her er noen av temaene som behandles:

 • Forskjellen mellom midlertidige og permanente forskjeller
 • Verdsettelse og realisasjon av driftsmidler
 • Fordringer og gjeld i både norsk og utenlandsk valuta
 • Ikke-fullførte tilvirkningskontrakter
 • Varelager
 • Leasing
 • Gevinst- og tapskonto
 • Betinget skattefrie gevinster
 • Pensjonsforpliktelser
 • Aksjer og verdipapirer
 • Kontroller i årsoppgjøret

Du kan bestille boken via Regnskap Norges nettbutikk.

Boken vil bli formidlet deg fra forlaget Cappelen Damm.

Les forlagets egen omtale av boken.