Top
GP Økonomi / Korona  / Regjeringen foreslår å forlenge koronatiltak i arbeidslivet ut året

Regjeringen foreslår å forlenge koronatiltak i arbeidslivet ut året

Kompensasjonsordning 1 – frist for å bekrefte søknader forlenges

Samlet finanskomite går inn for å utsette fristen for å fastsette årsregnskap med 2 måneder i 2021. Dette påvirker også fristen for å bekrefte søknader om kompensasjon.


Les mer