Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Regnskap Norge-podden: Finans Norge-sjefen om statsbudsjettet 2022

Regnskap Norge-podden: Finans Norge-sjefen om statsbudsjettet 2022

– Statsbudsjettet er disiplinert og fritt for snubletråder, sier Idar Kreutzer.

01.11.21

Skrevet av 
Regnskap Norge

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, snakker om statsbudsjettet 2022 i Regnskap Norge-podden.

Statsbudsjettet 2022 er tema når Finans Norge-sjefen gjester Regnskap Norge-podden.  

– Det er et disiplinert budsjett, med en oljepengebruk på 2,6 prosent, som er godt innenfor handlingsregelen. Jeg synes også det er et budsjett som er beundringsverdig fritt for snubletråder for den nye regjeringen. Det er et budsjett som ser fremover, som strammer inn, men som samtidig har noen veldig tydelige profiler. Og en av de profilene som vi har merket oss og som vi setter pris på, det er det jeg vil kalle kunnskaps-, innovasjons-, entreprenørskaps- og nyskapingsprofilen, fortsetter han. 

Finans Norge-sjefen gjennom snart 10 år mener statsbudsjettets oppgaver er todelt:  

– Det ene er å akselerere det grønne skiftet på en fornuftig måte for det norske samfunnet og det andre er å bidra til å skape nye verdiskapende og bærekraftige jobber i privat sektor. Og det er nok det dette budsjettet vil bli målt opp mot; evnen til å være med på å skyte fart i riktig retning. 

Vilkårene til små og mellomstore bedrifter 

Finans Norge og Regnskap Norge er enige om at det er viktig å stimulere til verdiskaping i norsk næringsliv. Kreutzer viser tydelig engasjement for verdiskapningen i privat sektor og vilkårene til små og mellomstore bedrifter. 

– Gjennomsnittsbedriften i Norge har under 11 ansatte, og mye av jobbskapingen og innovasjonen i norsk næringsliv skjer i små og mellomstore bedrifter. Derfor er levevilkårene til små og mellomstore bedrifter kjempeviktig, forteller han. 

Han tar videre et oppgjør med hvordan folk forestiller seg en norsk bedriftseier. Det er verken Peter Stordalen, Stein Erik Hagen og Johan Andresen.   

 – Den typiske eieren i norsk næringsliv er staten og den andre eiere av små og mellomstore bedrifter. Det er tusenvis av tusenvis av eiere som har bygget opp virksomheter basert på nærhet til kunden og dyp kompetanse innenfor de områdene de arbeider i. De tar risiko, de finansierer seg ofte i en tidligfase gjennom pant i bolig og hjelp fra venner. Og det at vi tenker igjennom vilkårene for eierne av små og mellomstore bedrifter er veldig, veldig viktig. 

– Det finnes intelligent liv utenfor statsbyråkratiet. 

Samarbeid og forholdet mellom privat og offentlig sektor dukker opp når Kreutzer reflekterer rundt den regjeringsplattformen: 

– Når det kommer til alle de områder vi er opptatt av å løse, så må vi erkjenne at ingen av oss klarer å løse dem alene. Ikke den enkelte bedrift, ikke den enkelte person, ikke privat sektor alene og heller ikke offentlig sektor alene.  

Finans Norge-sjefens erfaring er at andre land er opptatt av å bygge broer, etablere samarbeid, være pragmatiske og oppfordre til å samle krefter.  

– Vi må være veldig påpasselige med at vi nå ikke bruker en retorikk som gir inntrykk av at løsningene finnes i offentlig sektor, og at det er et eller annet odiøst med privatskapning og et eller annet betenkelig med verdiskapning. Vi lever av verdiskaping. Vi lever av arbeidsplasser som skaper verdier som vi alle nyter godt av. Store deler av forskning og utvikling skjer i privat sektor, og det finnes intelligent liv utenfor statsbyråkratiet.

Hør Regnskap Norge-podden på Spotify    

Hør Regnskap Norge-podden på Apple Podcasts    

Hør Regnskap Norge-podden på PC