Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Lønnsstatistikk for autoriserte regnskapsførere 2021 (+)

Lønnsstatistikk for autoriserte regnskapsførere 2021 (+)

Her finner du lønnsstatistikk for autoriserte regnskapsførere. Statistikken bygger på Regnskap Norges årlige lønnsundersøkelse, sist gjennomført høsten 2021. Bruk gjerne innholdsfortegnelsen nedenfor til å navigere rundt på siden. Den er indeksert og lenker til informasjon og diagrammer.

Merk at alle tabeller og diagrammer inneholder kun ansatte (lønnsmottagere) som aktivt jobber i 100 prosent stilling (dvs lønnsnivået er ikke påvirket/avkortet på grunn av f. eks fødselspermisjon, ulønnet permisjon mv.). 

Utvikling i fastlønn

Fastlønn er det samme som avtalt årslønn før skatt. Eventuell annen lønnsinntekt (resultatbasert lønn, overtidslønn, utbytte) og verdien av frynsegoder kommer i tillegg.

Fordeling av totalinntekt

I lønnsundersøkelsen spør vi om nivåer på fastlønn, resultatbasert lønn, overtidslønn og utbytte (kapitalinntekt). Diagrammet nedenfor viser hvor stor andel hver av de fire inntektstypene utgjør.

Klikk på den lilla knappen til venstre i diagrammet for å filtrere resultatet.

Fastlønn etter fylke, stillingsnivå, personalansvar og type virksomhet

I diagrammet nedenfor har vi rangert alle lønnsnivåer fra lavest til høyest langs den horisontale aksen (x-aksen), og etter prosentvis andel langs den vertikale aksen (y-aksen). Ved å holde musepekeren over diagrammet får du opp en markør. Denne leser av hvor stor andel som ligger under et gitt lønnsnivå. 

Du kan klikke på den lilla knappen til venstre i diagrammet for å filtrere på fylke, stillingsnivå, personalansvar og type virksomhet.

Fastlønn etter fylke, type virksomhet, utdanningsnivå og årstall for oppnådd autorisasjon

I diagrammet nedenfor har vi rangert alle lønnsnivåer fra lavest til høyest langs den horisontale aksen (x-aksen), og etter prosentvis andel langs den vertikale aksen (y-aksen). Ved å holde musepekeren over diagrammet får du opp en markør. Denne leser av hvor stor andel som ligger under et gitt lønnsnivå. 

Du kan klikke på den lilla knappen til venstre i diagrammet for å filtrere på fylke, type virksomhet, utdanningsnivå og årstall for oppnådd autorisasjon .

Timelønn etter fylke, type virksomhet, forhandlingsposisjon, stillingsnivå og personalansvar

Merk at timelønn er kalkulert som en funksjon av totalinntekt (fastlønn, overtidslønn, resultatbasert lønn og utbytte) dividert på antall faktisk utførte arbeidstimer (avtalt arbeidstid pluss overtid).

I diagrammet nedenfor har vi rangert alle lønnsnivåer fra lavest til høyest langs den horisontale aksen (x-aksen), og etter prosentvis andel langs den vertikale aksen (y-aksen). Ved å holde musepekeren over diagrammet får du opp en markør. Denne leser av hvor stor andel som ligger under et gitt lønnsnivå. 

Du kan klikke på den lilla knappen til venstre i diagrammet for å filtrere på fylke, type virksomhet, din forhandlingsposisjon (om du er eier og bestemmer eget lønnsnivå, eller må forholde deg til arbeidsgiver), stillingsnivå og personalansvar.

Mest vanlige frynsegoder / naturalytelser dekt av arbeidsgiver

I diagrammet nedenfor har vi rangert frynsegoder / naturalytelser etter utbredelse.