Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Ferieloven skal gjelde på Svalbard

Ferieloven skal gjelde på Svalbard

Fra nyttår gjelder ferieloven også på Svalbard.

08.12.21

Skrevet av 
Regnskap Norge

Ferieloven trer i kraft på Svalbard fra 1. januar 2022. Forskriften om å gjøre ferieloven gjeldende også på Svalbard ble fastsatt av Kongen i statsråd den 26. november 2021.

Per dags dato gjelder arbeidsmiljøloven på Svalbard, men ikke ferieloven og allmenngjøringsloven.

Når det gjelder allmenngjøringsloven, forbereder departementet nå en lovproposisjon med sikte på å fremme denne for Stortinget i 2022.

Les pressemeldingen her