Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Prissammenligning av regnskapssystemer

Prissammenligning av regnskapssystemer

For første gang er det gjort en omfattende undersøkelse som sammenligner prisene hos systemleverandørene.

10.12.21

Skrevet av 
Rune Aale-Hansen, Regnskap Norge

Bakgrunnen er uro og kritikk fra mange regnskapsforetak, til pris og prismodeller på regnskapssystemer som brukes.

I undersøkelsen har vi invitert systemleverandørene til å svare på klart definerte spørsmål om pris knyttet til abonnement på systemet, pris per bruker, samt pris på klart definerte økonomitjenester: Fakturering, attestering mv.

I forbindelse med analysen må det presiseres at prisene endrer seg i takt med forbrukt mengde, volum, antall brukere osv. Vi mener likevel at sammenligningen er etterrettelig når vi legger til grunn gjennomsnittspris per oppdrag. Overfor leverandørene har vi vært åpne om at vi gjennomfører en prissammenligning av de forskjellige systemene.

Det vi avdekker er det vi kaller en motsatt Netflix-modell: Der du som abonnent på Netflix betaler én gang, for full tilgang til alle filmer for flere, opererer leverandørene av økonomisystemer med en prismodell der du først må betale for abonnement på tjenesten. I tillegg må du betale for hver bruker av tjenesten – og på toppen av det må du betale for alle enkeltelementer fra fakturering til attestering: Det vil si at må betale i tre omganger. Slike uoversiktlige og komplekse prisstrukturer er vanskelig for kundene å orientere seg i og sammenligne, og det er ugreit.

Regnskap Norge følger utviklingen tett fremover og vil vurdere tiltak

Det viktigste for oss nå er å kartlegge den faktiske situasjonen. Parallelt har vi gjennomført en brukerundersøkelse som er sammenstilt med prisundersøkelsen i en «forbrukerportal». Her kan regnskapsførere se sammenhengen mellom pris og tilfredshet. Dette tror vi kan bidra til å utfordre systemleverandørene.

Det som er viktig for oss fremover, er i tillegg å se på hvordan dette utvikler seg over tid i sammenheng med en eventuell markedskonsentrasjon. Det foregår oppkjøp og konsentrasjon av systemleverandører. Dersom dette innebærer redusert konkurranse, vil vi ta dette opp med konkurransemyndighetene.

Se de mest brukte økonomisystemene i regnskapsbransjen, tilfredshet og pris.

Om undersøkelsen

Prisundersøkelsen er utført høsten 2021. Alle systemleverandører har fått samme spørsmål. Det er krevende å sammenligne priser på systemene, ettersom prismodellene varierer. Dette har vi forsøkt å «nøytralisere» gjennom å beregne gjennomsnittspris per oppdrag. Det er denne vektede prisen som er grunnlag for selve sammenligningen.

Det er utarbeidet et prisskjema som tar utgangspunkt i fem eksempelkunder. Kundene etterspør en løsning på regnskap, lønn, timeregistrering og reise/utlegg. Vi spesifiserer videre et månedlig forbruksmønster for hver eksempelkunde, herunder et gitt antall brukere, antall inngående faktura, antall utgående faktura, antall lønnsslipper og lignende. På den måten beregnes pris fra de ulike leverandørene på samme grunnlag.

Vi ser et mønster i at prismodellene består av tre byggesteiner; henholdsvis abonnement, pris per bruker og pris per enhet. Flere leverandører tar i bruk alle disse tre.

Se de mest brukte økonomisystemene i regnskapsbransjen, tilfredshet og pris.