Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Mindre endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven

Mindre endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven

Kompensasjonsordning 3 – kalkulator for beregning av tilskudd og tapt varelager

Kalkulatoren er nå oppdatert med tilskuddsperioden september og oktober 2021. Excel-dokumentet inneholder også oppsett for dokumentasjon av eierstruktur, spesifikasjon av tapt varelager, beregning av driftsresultat og kontrollhandlinger. I denne artikkelen finner du i tillegg avtalemaler.


Les mer