Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Modell for enkel beregning av forventet lønnstilskudd

Modell for enkel beregning av forventet lønnstilskudd

Vi har laget en modell i Excel som hjelper deg med å beregne hvor mye et foretak kan forvente å få i lønnstilskudd ved avbrutt permittering (før 23. desember).

21.12.21

Skrevet av 
Svein Austheim

Vi gjør oppmerksom på at modellen kun kan benyttes til å beregne forventet lønnstilskudd for ordinære ansatte (ikke lærlinger), i foretak som faktisk er støtteberettiget. 

Vi tar forbehold om eventuelle feil og at regelverket kan bli endret!

Last ned Excel modell for beregning av lønnstilskudd i desember 2021 og januar 2022.

Her finner du detaljert informasjon om lønnsstøtteordningen.