Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Regnskap Norge-podden: Etterlyser nettoregnskapet

Regnskap Norge-podden: Etterlyser nettoregnskapet

Det hjelper lite å forenkle med den ene hånden hvis du forvansker med den andre. Det sier Hanne Opsahl, leder for Næringspolitikk i Regnskap Norge.

10.01.22

Skrevet av 
Lene N. Sundalskleiv, Regnskap Norge

Hanne Opsahl snakker om hvordan Regnskap Norge jobber for gode rammebetingelser for regnskapsbransjen og SMB-markedet.

Forenklinger er høyt på Regnskap Norges dagsorden. Den årlige forenklingsrapporten er del av dette arbeidet. Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge, sier at foreningen skal fortsette med å utfordre myndighetene når det kommer til forenklingsarbeidet.

– Flere regjeringer, både nåværende og tidligere, har hatt ambisjoner om å forenkle for milliarder av kroner. Og mange av dem har jo egentlig lykkes. Hvorfor i himmelens navn er det da fortsatt behov for å forenklinger når man år etter år etter år forenkler? spør han.

Hanne bekrefter at det er gjort mye forenklingsarbeid, men trekker samtidig frem utfordringen;

– Ved siden av forenklingsarbeidet så kommer det andre nye regler inn fra sidelinjen.  En del av de nye reglene er jo nettopp med på å trekke i den andre retningen, slik at du får mer kompliserte regelverk. Det vi har utfordret på, er at det hjelper lite å forenkle med den ene hånden hvis du forvansker med den andre.

– Når du har et mål om forenkling som bare ser på besparelsene, men ikke kostnadene ved nye regelverk, så får vi ikke det totale bildet. Så vi utfordrer på nettopp det med å synliggjøre nettoregnskapet.

Gode rammebetingelser for regnskapsbransjen og deres kunder

Hanne Opsahl har jobbet i Regnskap Norge siden 1993 og har hele sin yrkeskarriere bidratt til å profesjonaliseringen og moderniseringen av regnskapsbransjen. I ukens episode forteller hun om hvordan og hvorfor Regnskap Norge jobber med næringspolitikk.

– Regnskap Norges næringspolitikk er rettet mot to målgrupper. Den ene er vår egen bransje. Her er regnskapsførerloven og god regnskapsføringsskikk gode eksempler, som begge gir vår bransje gode retningslinjer for hvordan de skal utøve yrket. I tillegg har du en stor kundegruppe. Regnskapsbransjen leverer regnskapstjenester til mer enn 440 000 små og mellomstore bedrifter, noe som forteller mye om betydningen bransjen har. Dermed jobber vi også for gode rammebetingelser for SMB-markedet.

Et godt eksempel på suksessfullt næringspolitisk arbeid er reduksjonen av oppbevaringstiden for regnskapsmateriale.

– Vårt utgangspunkt var at 10 års oppbevaringstid er veldig lenge. Ofte handler disse regelsettene om kost/nytte. Vi visste hva kostnaden ved regelverket var, og da var det viktig å se om denne stod i stil med nytteverdien. Da vi så på kontrollmyndighetenes bruk av regnskapsmaterialet, så var det tydelig at det som var eldre enn 5 år fikk lite oppmerksomhet, forteller Hanne.

Sammen med blant annet NHO, gjennomførte Regnskap Norge et korstog mot oppbevaringstiden, som endte med at den ble redusert til 5 år.

Hør Regnskap Norge-podden på Spotify    

Hør Regnskap Norge-podden på Apple Podcasts    

Hør Regnskap Norge-podden på PC