Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Frist for å sende sammenstillingsoppgaven er 1. februar

Frist for å sende sammenstillingsoppgaven er 1. februar

Arbeidsgivere og andre som har utbetalt lønn eller ytelser skal sende en årlig sammenstilling til hver inntektsmottaker.

19.01.22

Skrevet av 
Alia Hammami, Regnskap Norge

Sammenstillingen skal inneholde informasjon om inntekter, fradrag og trekk som er rapportert i fjor.  

Dersom opplysninger i a-meldingen endres etter at inntekstmottakeren har fått sammenstillingsoppgaven, må det sendes en ny og oppdatert sammenstilling.  

Les mer om krav til innhold i sammenstillingen og unntatte grupper på Skatteetatens sider.