Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordning 4 – kompensasjon for tapt varelager