Top
GP Økonomi / Skatt  / Fra 2021 skal RF-1359 fylles ut for alle finansielle produkter

Fra 2021 skal RF-1359 fylles ut for alle finansielle produkter

Nytt fra 2021 er at det skal opplyses om inntekter innenfor fritaksmetoden.

02.02.22

Skrevet av 
Regnskap Norge

Tidligere år har det kun vært plikt til å opplyse om gevinster og utbytter på aksjer og andre finansielle produkter utenfor fritaksmetoden. Fra 2021 skal det også opplyses om inntekter innenfor fritaksmetoden. 

Skjemaet skal leveres av aksjeselskap/allmennaksjeselskap og selskap med deltakerfastsetting som i inntektsåret har hatt gevinst, utbytte og/eller tap på aksjer og andre finansielle produkter.

Kilde: Skatteinfo, nr. 1 – Februar 2022 (Skatteetaten)