Top
GP Økonomi / Revisjon  / Foretak under tilsyn kan slippe revisjon fra året autorisasjonen opphører

Foretak under tilsyn kan slippe revisjon fra året autorisasjonen opphører