Top
GP Økonomi / Mva  / Usikker på håndtering av mva. ved kjøp av tjenester fra utlandet?

Usikker på håndtering av mva. ved kjøp av tjenester fra utlandet?