Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Vil du bidra inn i kvalitetsarbeidet i bransjen?

Vil du bidra inn i kvalitetsarbeidet i bransjen?

Det er ledige verv som medlem i Regnskap Norges Kvalitetskontrollutvalg kontrollsesongen 2022.

08.02.22

Skrevet av 
Regnskap Norge

Er du opptatt av kvalitet i bransjen, vil videreutvikle din kompetanse og samtidig bidra inn i foreningen?

Da kan dette være noe for deg!

Kvalitetskontrollutvalget oppnevnes hvert år av styret i Regnskap Norge, og har i henhold til reglement ansvaret for forberedelse og gjennomføring av foreningens kvalitetskontroll.

Medlemmene i utvalget velges for to år om gangen.

Sammenhengende funksjonstid for et medlem er normalt inntil fire år, men kan maksimalt være seks år.

Medlemmene må ha gjennomgått foreningens kvalitetskontroll med godkjent, være yrkesaktiv og kan ikke være medlem av styret eller andre faste utvalg i foreningen. Medlemmer av utvalget kan ikke samtidig være utøvende kontrollør.

Vervet er honorert.

Ønsker du å bidra, så meld din interesse på e-post til kvalitetskontroll@regnskapnorge.no innen 22. april 2022.

Skriv gjerne noen ord om din kompetanse, og hva som er motivasjonen din for å søke.