Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Lønnspliktperiode ved permittering økes

Lønnspliktperiode ved permittering økes

Arbeidsgivers lønnspliktperiode ved permittering økes fra 10 til 15 dager.

11.02.22

Skrevet av 
Regnskap Norge

Arbeidsgivers lønnspliktperiode ved permittering økes fra 10 til 15 dager. Dette gjelder permitteringer som iverksettes fra og med 1. mars 2022.

Ved å øke arbeidsgivers lønnspliktperiode ved permittering vil antallet lønnspliktdager være på samme nivå som før pandemien.

Formålet er å heve terskelen for å iverksette nye permitteringer og bedre inntektssikringen for arbeidstakere i starten av permitteringsperioden.

For mer informasjon se lovvedtaket