Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Nedetid i Skatteetatens mva-portal

Nedetid i Skatteetatens mva-portal

Fra onsdag 23. februar kl. 12.00 til mandag 28. februar kl. 07.00 er portalen «offline».

14.02.22

Skrevet av 
Regnskap Norge

Skatteetaten planlegger vedlikehold av mva-portalen i det ovennevnte tidsrommet.

Nedetiden innebærer at det ikke kan leveres mva-meldinger eller gjøres endringer i mva-registreringen, eksempelvis endre terminer eller søke om fellesregistrering. Mva-meldinger kan heller ikke sendes direkte fra regnskapssystemet i perioden.

Som følge av nedetiden oppfordres det til å planlegge meldingsarbeidet og eventuelle endringer i registreringen.