Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Konkurransen i systemleverandørmarkedet

Konkurransen i systemleverandørmarkedet

Konkurransetilsynet har forlenget meldeplikten for Visma med to nye år.

25.02.22

Skrevet av 
Regnskap Norge

Regnskap Norge har nylig hatt møte med Konkurransetilsynet, blant annet for å orientere om undersøkelsen vår knyttet til pris og konkurransesituasjonen i systemleverandørmarkedet. Vi er opptatt av at det er reell konkurranse, samtidig som vi ønsker å bidra til å gjøre det lettere for regnskapsforetakene å navigere blant ulike systemer (se mer her: Fakta om økonomisystemer).

Igjen opplevde vi møtet med Konkurransetilsynet som nyttig, og fikk bekreftelse på at tilsynet følger med i markedsutviklingen på området. I den forbindelse har Konkurransetilsynet også forlenget Vismas meldeplikt ved eventuelle nye oppkjøp for to nye år. Meldeplikten ble først gitt i 2020, da vi reiste markedskonsentrasjonen som en bekymring – den gang senest ved oppkjøpet av PowerOffice.

På møtet orienterte vi også om uro fra enkelte regnskapsforetak knyttet til sammenkobling av bank og regnskapstjenester. Utviklingen på dette området vil vi fortsette å følge med på.