Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Nye regler for hjemmekontor fra juli 2022

Nye regler for hjemmekontor fra juli 2022

Regjeringen har fastsatt endringer i forskrift om arbeid som utføres fra arbeidstakers hjem.

18.03.22

Skrevet av 
Alia Hammami og Hilde Elvestuen, Regnskap Norge

Ny forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem er fastsatt ved kongelig resolusjon i dag 18.03.2022. Forskriften skal gjelde fra 01.07.2022.

Forskriften slår blant annet fast at de samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.

For øvrig er det en tydeliggjøring av når forskriften gjelder samt at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra.

Det skal gjøres skriftlige avtaler når det jobbes hjemme utover kortvarig og sporadisk bruk, Unntatt fra kravet til skriftlig avtale er der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.

Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Dette innebærer ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn gjennomføres på annen måte.

Se utfyllende informasjon i regjeringens pressemelding.