Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / 1. april – med glimt i øyet – ny hvitvaskingsforskrift krever at alle transaksjoner må via regnskapsførers konto

1. april – med glimt i øyet – ny hvitvaskingsforskrift krever at alle transaksjoner må via regnskapsførers konto

Regnskap Norge anslår at denne ekstrabyrden påfører næringslivet administrative kostnader i størrelsesorden 5 milliarder kroner.

01.04.22

Skrevet av 
Regnskap Norge

Regnskap Norge-sjef Rune Aale-Hansen deler myndighetenes engasjement for å bekjempe økonomisk kriminalitet, men er skeptisk til at alle transaksjoner skal gå via regnskapsførers konto. Foto: CF-Wesenberg.

Økt oppmerksomhet rundt bekjempelse av svart arbeid og hvitvasking har ført til krav om at enhver betalingstransaksjon må gå gjennom konto til en autorisert regnskapsfører.

– Regnskap Norge deler myndighetenes engasjement for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Vi er likevel skeptiske til at alle transaksjoner skal gå gjennom bankkonto til en autorisert regnskapsfører, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Den nye forskriften trer i kraft 1. juli i år, og formålet er å styrke arbeidet mot hvitvasking ved innføring av nye tiltak i virksomhetene. Forskriften er resultatet av en gjennomgang av flere forslag Finansdepartementet har mottatt fra Økokrim. Regnskap Norge anslår at denne ekstrabyrden påfører næringslivet administrative kostnader i størrelsesorden 5 milliarder kroner.

Positive til strenge tiltak som fungerer

Det kommer stadig strengere regler for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Det gjelder både innen skattelovgivning og hvitvasking.

– Regnskap Norge støtter tiltak som bidrar til å bekjempe økonomisk kriminalitet. Vi har ventet på den nye forskriften om bekjempelse av hvitvasking. Det som overrumpler oss, er imidlertid det nye kravet om at enhver betalingstransaksjon må gå gjennom bankkonto til en autorisert regnskapsfører. Dette har overhodet ikke vært varslet at ville komme. Når betalingstransaksjoner går gjennom en autorisert regnskapsførers bankkonto er det ingen tvil om at alle transaksjoner vil bli grundig vurdert. Dette vil så godt som umuliggjøre svart betaling, og unndragning av skatter og avgifter, sier Aale-Hansen i Regnskap Norge.

Mener belastningen for næringslivet vil bli for høy

– Skepsisen vår til dette forslaget knytter seg til hvilke kostnader det påfører næringslivet, fortsetter Aale-Hansen. – Selv med høy grad av digitalisering, er det ingen tvil om at dette vil forsinke enhver betaling. 99 % av privat næringsliv er små og mellomstore bedrifter. Mange har en stram økonomi og ikke råd til forsinkelse på betalingene. Dette medfører også økte kontroll- og administrative kostnader som vi har beregnet til minst å utgjøre 5 milliarder kroner. Dette mener vi er uforsvarlig og anbefaler derfor at forskriften vedtas, men uten denne ekstra paragrafen. Det er en rekke andre måter vi kan bekjempe svart arbeid på, og her ligger allerede alle landets regnskapsførere helt i front.

Regnskap Norge forstår regjeringens intensjon. Også i Norge utgjør den svarte økonomien flere milliarder kroner. Derfor er tiltak for å bekjempe dette viktig.