Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Valgkomiteens innstilling 2022

Valgkomiteens innstilling 2022

Valgkomiteen avgir veiledende innstilling til verv i styre og utvalg. Her presenterer vi valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen 14. juni 2022.

Styret

 

Innstilling

Funksj. tid

Maks tid

Innvalgt

Ingebjørg Harto
(styreleder)
NHO, Oslo På valg  1 år 2021

Ingebjørgs motivasjon: – Å få mulighet til å delta aktivt i å videreutvikle en så viktig organisasjon som Regnskap Norge, ser jeg på som givende og viktig oppgave dersom Regnskap Norges generalforsamling velger meg som styreleder. Regnskapsføreren er en av norsk næringslivs viktigste samarbeidspartner og for flere hundre tusen norske bedrifter en uvurderlig ressurs i forbindelse med pliktig rapportering av regnskaps- og annen informasjon. Men like viktig er rollen som rådgiver og samtalepartner for bedriftene, i en tid hvor digitalisering i større grad tar seg av selve produksjonen av regnskapsinformasjonen. Jeg har gjennom mange år samarbeidet svært godt med Regnskap Norge og kjenner dere som en profesjonell, moderne og driftig aktør.

Roar Voll
(nestleder)
Sum AS, Stavanger På valg 1 år 2020
Roars motivasjon: – Aldri har jobben som regnskapsfører vært viktigere og mer spennende enn den er nå. I den digitale hverdag kan regnskapsføreren være tett på til enhver tid og være den høyre hånd som mange ledere i næringslivet trenger. Jeg brenner for at Regnskap Norge skal få synliggjort denne viktige posisjonen, spesielt overfor unge mennesker som skal ta valg som gjelder fremtid og karriere. I tillegg tror jeg det er viktig at Regnskap Norge tilrettelegger for godt samarbeid mellom regnskapsbyrå, da jeg tror det er viktigere at vi jobber sammen for å ta en større del av verdikjeden enn å konkurrere mot hverandre på eksisterende oppdrag. Roar Voll
Styremedlemmer          
Trond Brenden Vekstra AS, Hamar På valg (ny) 2 år 6 år 2022
Tronds motivasjon: – Min motivasjon for styrevervet i Regnskap Norge er å bidra til en fremtidsrettet regnskapsbransje. I dette ligger det å utvikle bransjen til å være et sted alle ønsker å jobbe og utvikle seg. Stikkord er: kvalitet, soliditet og samfunnsengasjement. For meg er Regnskap Norge en katalysator for at medlemmene skal lykkes i endringsprosesser, og en organisasjon som er pådriver for endringer mot besluttende myndigheter.
Stig Vestnes Fokus Regnskap AS, Fosnavåg Ikke på valg 2 år 6 år 2021
Stigs motivasjon: – Å få være med å løfte fram dei ansatte på regnskapskontor som den viktige ressurs dei er for Norges bedrifter. Ivareta tette og gode relasjoner mellom oss som bransje og alle våre kunder – jeg er opptatt av at vi skal være til for kunden og forstå kunden. Alt innenfor rammen av dei nødvendige kvalitetskrav vi i Regnskap Norge står for slik at vi får den respekt og inntjening som vi fortjener.
Andreas Granrud Helset Econpartner AS, Oslo Ikke på valg 2 år 6 år 2021
Andreas’ motivasjon: – Jeg stiller til valg som styremedlem for å kunne være med å påvirke organisasjonens og medlemmenes vei fremover. Bransjen står midt i en digitaliseringsprosess, med store muligheter og mange utfordringer. Regnskap Norge bør ha en sentral rolle i denne prosessen.
Anne Kari Iversen Økonomiservice AS, Lakselv På valg 1 år 6 år 2018
Anne Karis motivasjon: – Min motivasjon for styrevervet er å bidra til at medlemmer av Regnskap Norge er den foretrukne tjenesteleverandør i markedet. Regnskap Norge skal være bransjens viktigste kunnskapsdeler og talerør. Anne Kari Iversen
Tine Solenby Sparebank1 Økonomihuset AS, Hønefoss På valg (ny) 2 år 6 år 2022
Tines motivasjon: – Bransjen er i stadig endring, slik at vi hele tiden må utvikle oss for å holde følge. Regnskap Norge gjør mye bra for bransjen og oss som jobber her, så det å få muligheten til å være en del av et slikt faglig sterkt nettverk og bidra til at bransjen fortsetter å være spennende å jobbe i – det er en stor motivasjon for meg.
Varamedlemmer          
Linda Brennbakk Hattfjelldal Regnskapskontor AS, Hattfjelldal På valg 1 år   2021
Lindas motivasjon: – Jeg stiller til valg for RN fordi jeg ønsker å være med å rekruttere, utvikle, styrke og motivere fremtidens regnskapsførere. En sterk og tydelig bransjeorganisasjon er avgjørende for medlemmenes påvirkningsmulighet overfor politikere og det offentlige. Linda Brennbakk
Runar Vinjevoll Saga KL AS, Hønefoss På valg (ny) 1 år   2022
Runars motivasjon: – Regnskapsbransjen er i stadig endring, og vi står foran viktige valg i årene som kommer. Min motivasjon for styrevervet er å kunne bidra til at Regnskap Norge gjør de riktige prioriteringene slik at organisasjonen jobber fokusert og godt med de sakene som skal bidra til lønnsom vekst i regnskapsbransjen. Ved å lytte til medlemmene og samtidig gjøre de riktige strategiske valgene så vil Regnskap Norge nå målet om å være Norges mest medlemsorienterte bransjeorganisasjon. Runar Vinjevoll
Nils Fossum Amphibia AS, Oslo På valg (ny) 1 år   2022
Nils’ motivasjon: – Som engasjert representant for de små byråene brenner jeg for å kunne bidra til forenklinger for regnskapsbransjen og næringslivet. Jeg har siden jeg ble autorisert regnskapsfører i 1997 vært medlem av Regnskap Norge, og bryr meg om og har tanker om det meste som har med vår yrkesutøvelse å gjøre. Nils Fossum

Generalforsamlingsvalgte utvalg

Disiplinærutvalget   Innstilling Funksj. tid Maks tid Innvalgt
Jan Sørbø
(leder)
Riid Advokatfirma AS, Ålesund På valg 1 år 2021
Liv Valentinsen Valid Regnskap, Bærum På valg 2 år 6 år 2018
Simon Dahl Saga Services AS, Oslo Ikke på valg 2 år 6 år 2017
Torbjørn Johansen (varamedlem) Regnskap og Rådgivning Alta AS, Alta På valg 1 år 2021
Ole Kristian Nag (pers. varamedlem for leder) Advokatfirmaet Rasmussen & Broch DA, Bergen På valg 1 år 2017
Valgkomiteen   Innstilling Funksj. tid Maks tid Innvalgt
Geir Høydalsvik (leder) Reknehuset AS, Ørsta På valg 1 år 6 år 2018
Berit Rongsjord Aider, Rjukan På valg 1 år 6 år 2021
Laila Hetland Tveit Regnskap AS, Haugesund På valg 1 år 6 år 2018
Karl Jakob Enger Abacus Økonomitjenester AS, Mysen På valg (ny) 1 år 6 år 2022

Forslag til andre kandidater

Det er to muligheter dersom det ønskes andre kandidater enn de valgkomiteen innstiller:

  • Forslag til kandidater til styre, disiplinærutvalg og valgkomite som ønskes presentert før den ordinære generalforsamling kan sendes senest 6 uker før denne skal holdes. Fristen i år er 3. mai 2022. Forslaget sendes til valgkomiteens leder. Kandidatene vil bli presentert på regnskapnorge.no
  • Det kan fremmes benkeforslag på Generalforsamlingen 14. juni 2022

Forslagsfrist til saker på Generalforsamlingen er 3. mai 2022

Forslag som ønskes fremmet på den ordinære generalforsamling, må senest 6 uker før denne skal holdes være innsendt til foreningens styre.

Eventuelle saker meldes til post@regnskapnorge.no 
Merk eposten med Generalforsamling

Om styret 

Om disiplinærutvalget

Om valgkomiteen