Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Regnskap Norge-podden: Skatteekspert forklarer Carews tiltale om skatteunndragelse og Dæhlies skatteflukt

Regnskap Norge-podden: Skatteekspert forklarer Carews tiltale om skatteunndragelse og Dæhlies skatteflukt

Hvorfor er Carew tiltalt for skatteunndragelse og hvorfor pakker Dæhlie langrennsskiene og drar? Hør Regnskap Norges egen skatteekspert ta for seg det siste årets mest omtalte skattesaker.

02.05.22

Skrevet av 
Lene N. Sundalskleiv, Regnskap Norge

Regnskap Norges skatteekspert, Jørgen Strøm-Andresen, snakker også om ny skattemelding for næringsdrivende og differensiert arbeidsgiveravgift.

Når Regnskap Norges egen skatteekspert gjester podden, er det bare å sette seg godt til rette og skru opp lyden. I ukens episode tar Jørgen Strøm-Andresen grundig for seg høyaktuelle skattesaker som Carews skatteunndragelse, Dæhlies flukt fra formuesskatten, stortingsrepresentantenes skattefrie pendlerboliger, ny skattemelding for næringsdrivende og differensiert arbeidsgiveravgift.

Carews tiltale om skatteunndragelse

Hvordan gikk John Carew fra å være internasjonal fotballstjerne til å bli tiltalt for skatteunndragelse? Jørgen forteller at Carew mistet sin skattemessige bostedstilknytning til Norge under årene han opererte som fotballproff i utlandet. Problemet oppstod da han i 2012 la opp fotballkarrieren og startet som blant annet skuespiller.

– I denne fasen har han hatt gode inntekter, og samtidig har han vært en formuende eks-fotballspiller. Så er det slik at han i denne perioden ikke har opplyst om inntekter eller formue til norske skattemyndigheter, mens det har kommet frem at han har oppholdt seg mer enn 183 dager i året i Norge. Og da er du etter skatteloven § 2-1 ansett som skattemessig bosatt i Norge.

Carew erkjenner at han burde ha opplyst om disse inntektene, men benekter at unndragelsen er gjort med vitende og vilje. Han skylder dessuten på rådgiveren, som har gitt feilaktige råd.

– Skattemyndighetene forholder seg til skattyteren, og skattyteren har selv ansvar for opplysningene man oppgir til skattemyndighetene. Rådene til en rådgiver vil ikke være en unnskyldende årsak i seg selv. Det gjelder også her. Så vidt jeg forstår det, så er det fra Carews side erkjent uaktsomt grovt skattesvik, men ikke forsettlig grovt skattesvik. Graden av skyld har betydning for straffutmålingen, sier Jørgen.

Dæhlies flukt fra formuesskatten

En annen kjent idrettsutøver som har vært i vinden grunnet sin skattebehandling, er Bjørn Dæhlie. Hele Norges langrennshelt har pakket koffertene og flyttet ut av landet. Formuesskatten på arbeidende kapital og rammebetingelsene for å drive virksomhet i Norge, er ifølge Regnskap Norges skatteekspert årsaken til fraflyttingen.

– Han begynte med Bø kommune i Vesterålen – den eneste kommunen som hittil har gjort grep når det kommer til formuesskatten. Formuesskatten består av to deler: Statens og kommunens sats. Kommunene har faktisk mulighet til å nedjustere sin sats for hvor mye de skal få inn i formuesskatt. Bø kommune tar 0,2 prosent istedenfor den normale 0,7 prosenten. Statens sats har imidlertid økt fra 2022, så også han rammes uansett av dette. Så det han nå har gjort, er å melde flytting til Sveits.

Regnskap Norge mener formuesskatten på arbeidende kapital er en byrde for næringsdrivende. – Det er en realitet at mange virksomhetseiere irriterer seg over denne skatten og derfor melder flytting, konstaterer Jørgen.

Skattefrie pendlerboliger

Det er ikke bare fotballspillere som trår feil når det kommer til skatt. En rekke stortingsrepresentanter har det siste året fått stor oppmerksomhet fordi de har disponert pendlerbolig vederlagsfritt og skattefritt.

– Den første saken var Ropstad-saken i fjor høst. Han hadde skattemessig bosted i foreldrehjemmet på Sørlandet, og mottok på denne bakgrunn pendlerbolig dekket av arbeidsgiver. Så gravde mediene i dette, og kom til at han ikke hadde betalt noen leiekostnader til foreldrene. Og her er kjernen. Det er noen forutsetninger for at man kan få en pendlerbolig stilt til rådighet av arbeidsgiver uten at denne fordelen skal beskattes.

I utgangspunktet er bolig en privatutgift. Hvis man får dekket utgifter til en bolig, så får man i prinsippet dekning av privatkostander, som dermed er skattepliktig. Skatteloven rommer imidlertid noen unntak.

– Man kan få pendlerbolig dekket skattefritt av arbeidsgiver hvis to vilkår er oppfylt: Det ene er at man oppfyller vilkårene for pendlerstatus, og det andre er at man har merkostnader til boligen man er skattemessig bosatt i. Disse reglene gjelder likt for alle, også stortingsrepresentanter, sier skatteeksperten.

Jørgen mener stortingsrepresentantene må sette seg inn i gjeldende skatteregler som alle andre, men han er ikke fremmed for at regelverket er detaljert og fragmentarisk, og krevende å få oversikt over.

– I vår (Regnskap Norges) forenklingsliste tar vi opp reise- og diettreglene og reglene for naturalytelser, som er kompliserte og detaljerte. Regelverkene har behov for forenkling.

Hør Regnskap Norge-podden på Spotify    

Hør Regnskap Norge-podden på Apple Podcasts    

Hør Regnskap Norge-podden på PC