Top
GP Økonomi / Innlegg fra GP Økonomi  / Hva koster en regnskapsfører?
Svir du av for mye på regnskap?

Hva koster en regnskapsfører?

Svir du av for mye på regnskap?

Alle som driver en bedrift eller næringsvirksomhet, er ifølge norske lover og forskrifter regnskapspliktige. Tall fra regnskapet som blir sendt inn til myndighetene, legger grunnlag for beregning av skatter og avgifter og regnskapet er også et middel for å vurdere den økonomiske stillingen til virksomheten.

Å føre regnskap for en bedrift, er noe helt annet enn å holde kontroll på privat-økonomien. Det krever en helt annen mengde tid, kunnskap og kontroll. Regnskap er dermed ikke bare en måte å holde oversikt over utgifter på, men en utgift i seg selv.

I denne artikkelen tar vi for oss de forskjellige måtene en kan gjennomføre regnskap i bedriften på, slik at du står bedre rustet til å velge metoden som er mest lønnsom for deg.

Så, hva koster en regnskapsfører? Svaret avhenger av hvilken av følgende løsninger du går for:

 

3 løsninger for regnskapsføring i bedrift

1. Å føre regnskapet selv

 

Mange eiere og driftere av ny-oppstartede små og mellomstore bedrifter begynner her – Enten fordi de har vært borti regnskap tidligere, eller fordi de har lyst til å finne ut om dette er noe de klarer å få til selv. Mange tenker også at å gjøre det selv, er gratis. Det stemmer dessverre ikke. La oss ta en titt på noen av tingene du er nødt til å gjøre dersom du skal stå for regnskapet til virksomheten din på egen hånd:

Omsetter bedriften for mer enn 50 000 kroner i løpet av ett år, har du bokføringsplikt og må sette opp og føre regnskap slik bokføringsloven sier.

Dette vil si at du blant annet må:

 • Bokføre alle transaksjonene til bedriften din, og legge ved dokumentasjon i form av faktura eller kvittering (bilag).
 • Ha system på regnskapet, slik at du får tilgang til rapportene du skal sende inn og slik at myndighetene kan kontrollere regnskapet.
 • Lagre alle bilagene dine trygt i fem år.
 • Sørge for at regnskapet er komplett før hver frist, og ellers hver fjerde måned.
 • Avstemme bank-konti, MVA, AGA og FST om du har dette.

I tillegg må alle aksjeselskap (og enkeltpersonforetak som har eiendeler verdt mer enn 20 millioner kroner eller ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk) sette opp og sende inn det som kalles årsregnskap hvert år. De fleste enkeltpersonforetak har kun bokføringsplikt.

 

Hvor mye bruker du på regnskap? Kontakt oss for å sjekke om vi gjør det billigere.

 

Før du bestemmer deg for å ta på deg rollen som regnskapsfører selv, bør du ha gjort en nøye vurdering av om du (1) innehar kunnskapen som trengs og (2) hvor lang tid du vil måtte bruke på å gjennomføre alle oppgavene knyttet til regnskap for bedriften. Deretter kan du måle din egen timepris opp mot antall timer du ser for deg å sette av til regnskap, og regne ut om det ikke heller vil lønne seg å hente inn hjelp fra en profesjonell.

 

 

2. Å ansette en regnskapsmedarbeider

 

Ifølge Statistisk Sentralbyrå ligger gjennomsnittslønnen til en regnskapsfører i Norge på ca. 691 000 kroner i året. Lønnen for hver enkelt regnskapsfører vil avhenge av en rekke faktorer som for eksempel antall år med erfaring, utdanning og ansvarsområder.

De regnskapsførerne som tjener mest (den øvre kvartilen lønnsmessig) har i gjennomsnitt en lønn på ca. 798 000 kroner i året. Det er betydelig mer enn de regnskapsførerne som tjener minst, som har en snittlønn på ca. 518 000 kroner.

Skal du ansette en medarbeider innen økonomi og regnskap på fulltid, vil du da måtte regne med å betale et sted mellom 500 og 800 tusen kroner i året – noe som tilsvarer en timepris på mellom 286 og 457 kroner (dersom en jobber 7,5t daglig og tar hensyn til ferier og helligdager).

Ser du at regnskapsarbeidet er så omfattende at det kan fylle en hel stilling, vil dette alternativet altså lønne seg sammenlignet med å bruke overtidstimer og/eller dobbelt så lang tid på å gjøre arbeidet selv.

 

3. Å leie inn en regnskapsføringskonsulent

 

Konsulent-tjenester for regnskapsføring har i gjennomsnitt en timepris på ca. 1.100kr.

Hva en konsulent vil koste deg, kommer da i teorien an på svaret tilhørende følgende to spørsmål:

 1. Hvilken timepris tar regnskapsføreren du velger?
 2. Hvor mange timer trenger du?

I praksis har det også litt å si hvem du velger som regnskapsfører. En middels god regnskapsfører vil gjerne bruke lenger tid på oppgavene sine, enn en erfaren og dyktig regnskapsfører – noe som vil ha direkte effekt på hvor mange timer du blir nødt til å betale for.

Det er også viktig at du velger en regnskapsføringskonsulent du har tillit til, ettersom jobben de skal gjøre for deg er av stor betydning for hvordan det vil gå med selskapet ditt rent juridisk.

Selvsagt går det også an å kombinere de to ovenfornevnte løsningen for å føre regnskap, med en konsulent-tjeneste, og hva det vil koste selskapet ditt å leie inn en regnskapsfører, kommer an på en rekke forhold som blant annet:

 • Størrelse på selskapet ditt
 • Kompleksitet i oppgavene du vil ha utført
 • Skal det kjøres lønn?
 • Har selskapet merverdiavgift, årlig eller hver annen mnd.?
 • Arbeidsdeling mellom oppdragsgiver (bedriften din) og regnskapsfører (konsulent). Her er det forskjeller på hvor stor arbeidsdelingen kan være, basert på om det benyttes jord- eller skybaserte systemer for regnskapsføring.

 

Lurer du på omtrent hvor mange timer en regnskapsfører ville brukt på de oppgavene du ikke har kapasitet eller personale til å la bedriften håndtere selv?

Hvor mye bruker du på regnskap? Kontakt oss for å sjekke om vi gjør det billigere.