Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Folketrygdens grunnbeløp økes til 111 477 kroner

Folketrygdens grunnbeløp økes til 111 477 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2022. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2022 blir dermed kr 109 784.

19.05.22

Skrevet av 
Alia Hammami, Regnskap Norge

Grunnbeløpet var tidligere kr 106 399. Endringen utgjør en økning på kr 5 078 som tilsvarer 4,77 %. 

Folketrygdens grunnbeløp benyttes ved beregning av pensjoner og trygdeytelser fra folketrygden, og justeres hvert år. Grunnbeløpet påvirker også enkelte skattesatser. I skattereglene er noen skattefrie beløpsgrenser knyttet direkte til grunnbeløpet i folketrygden.

Nytt grunnbeløp og reguleringssatser blir formelt fastsatt ved kongelig resolusjon 20. mai 2022. 

For mer informasjon se pressemelding av 18. mai fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.