Top
GP Økonomi / Skatt  / Er det forsvarlig å dele ut utbytte?

Er det forsvarlig å dele ut utbytte?