Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Fristutsettelse for skattemelding

Fristutsettelse for skattemelding

Regnskapsfører som søker om utsettelse på vegne av sine kunder innen 31. mai får utsatt frist til 30. juni.

23.05.22

Skrevet av 
Regnskap Norge

Skattedirektoratet har bestemt at regnskapsførere og revisorer kan søke om utsettelse for alle sine kunder i 2022, som er utover normalordningen i skatteforvaltningsforskriften. Det betyr at regnskapsfører søker om utsettelse på vegne av kunder innen 31. mai og får utsatt frist til 30. juni.

For å benytte seg av ordningen, må regnskapsfører søke via ny løsning for utsettelse på skattetaten.no: Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter.  

– Vi setter svært stor pris på at Skattedirektoratet anerkjenner utfordringen som regnskapsbransjen står i og gir denne viktige og nødvendige håndsrekningen. sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge. – Det er viktig å ikke gi seg. Da vi fikk avslag på utsettelsessøknaden hos Finansdepartementet, rettet vi oss mot Skattedirektoratet med oppfordring om å gi økt søknadskvote. Det ga resultater. Vi takker Skattedirektoratet for å ha kommet oss i møte i saken.

Endrer ikke bruk av tvangsmulkt

I sin tilbakemelding til Regnskap Norge opplyser Skattedirektoratet at tvangsmulkten er et viktig virkemiddel for å få stimulere skattepliktig til å levere, og at de som utgangspunkt ikke vil endre bruken. Videre skriver de: «Det hører også med i sammenhengen at tvangsmulkt gjelder alle næringsdrivende, og endring i bruk av tvangsmulkt kan derfor få større konsekvenser for vår saksbehandling.»