Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Regnskap Norge-podden: Slik takler du hersketeknikker

Regnskap Norge-podden: Slik takler du hersketeknikker

Har du opplevd å bli latterliggjort, skampålagt eller usynliggjort? Da har du kanskje blitt utsatt for hersketeknikker.

30.05.22

Skrevet av 
Lene N. Sundalskleiv, Regnskap Norge

Anne Marie Saxlund, daglig leder i Sunn Ledelse, gir i denne ukens podcast-episode tips til hvordan håndtere hersketeknikker og konflikter.

Ukens podkast-gjest, Anne Marie Saxlund, er daglig leder i Sunn Ledelse. Hun har 20 års konsulenterfaring, hvor lederutvikling og konfliktløsning har vært fokusområder. I tillegg er hun kursleder for Regnskap Norges nye kursserie om personlig utvikling. Her gir hun blant annet tips til hvordan håndtere hersketeknikker og konflikter.

Bli kjent med hersketeknikkene

Hersketeknikker nevnes ofte i forbindelse med arbeidslivet, men forkommer like ofte i vennegjengen, hjemme, på sosiale medier og på skolen. De fleste har blitt utsatt for hersketeknikker. Faktisk har også de fleste benyttet seg av teknikkene selv. Men hva er egentlig hersketeknikker?

– Hersketeknikker er noe som er ubehagelig. La oss starte med det. Og det er på en måte en talemåte – noe vi gjør mot hverandre. For dette er noe vi alle driver med, mer eller mindre. Det er et eller annet som noen sier eller gjør som setter noen andre ut, sier Anne Marie.

– Som en fellesbetegnelse kan vi si at en hersketeknikk er en måte som vi tyr til, en type lett manipulering, for å oppnå noe. Det kan seg være egen gevinst, for å få mer makt eller for å få kontroll over situasjonen, fortsetter hun.

Anne Marie ramser opp de fem mest kjente teknikkene: Latterliggjøring, påføring av skyld og skam, usynliggjøring, tilbakeholdelse av informasjon og fordømmelse. Hva skal du så gjøre hvis du blir utsatt for en av hersketeknikkene? Anne Marie har fire råd:

– Det ene er å bli bedre kjent med hersketeknikker. For å kjenne dem igjen gjør at vi føler oss litt mindre støtt. Det andre er å klare og finne noe å si der og da. Det tredje er å snakke med den som har påført deg en herksteknikk. Og det fjerde er rett og slett å ignorere «herskingen». Vær høy og mørk og gå fra situasjonen – noe som nesten er en hersketeknikk tilbake.

Hvordan håndtere konflikter

Konflikter oppstår både hjemme og på jobb. De er ofte personlige, og er preget av anklager og forsvar. For å løse en konflikt, handler det ifølge Anne Marie først om at partene må bli enige om at situasjonen de er i ikke er ønskelig. Deretter må de utforske hverandres synspunkter.

– En god vri, som jeg har lært meg, er å omforme kritikken til mitt eget behov. I en konflikt, er det klart at også jeg har anklaget deg for ting og vært overtydelig om hva jeg synes og mener. Så et godt tips er å omforme den kritikken til å beskrive egne behov.

Hva med på arbeidsplassen?

– Det aller viktigste er å prøve å vende et miljø til å løse ting på laveste nivå. Det som ofte skjer, er at man heller går til lederen istedenfor til den det gjelder. Prøv å løs konflikter på laveste nivå. Her må lederen oppfordre til å gå til den det gjelder. Det andre er å jobbe med forebygging av konflikter og det å ha en kommunikasjonskultur som for eksempel innebærer regelmessig feedback.

Anne Marie har sjelden opplevd at konflikter ikke kan løses.

– 99 % av konflikter kan løses. Vel og merke, hvis begge partene er interesserte i å få et godt forhold og samarbeide bedre. Det er to ting jeg ser som mange kan ha effekt av når det gjelder å løse en konflikt. Det ene er å ikke gå i forsvar. Det andre er å se på konflikten som et fenomen mer enn et problem.

Hør Regnskap Norge-podden på Spotify    

Hør Regnskap Norge-podden på Apple Podcasts    

Hør Regnskap Norge-podden på PC