Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Flere bør ta ansvar for pensjonsrapportering

Flere bør ta ansvar for pensjonsrapportering

Leverer du lønnstjenester uten å ha ansvar for å rapportere pensjonsgrunnlaget til pensjonsleverandøren?

08.06.22

Skrevet av 
Hilde Elvestuen, Regnskap Norge

Nå kan være rett tidspunkt til å endre på det!

Ettersom pensjonsgrunnlaget nå tilgjengeliggjøres for pensjonsleverandøren via a-melding, er det naturlig at den som leverer lønnstjenestene også har et ansvar for at grunnlaget er korrekt.

Fra og med januar 2021 ble det obligatorisk for arbeidsgivere i privat sektor å rapportere pensjonsinnretning via a-meldingen. Denne informasjonen vil brukes til å dele informasjon om inntekt og arbeidsforhold fra Skatteetaten og NAV til pensjonsleverandør. Opplysningene vil brukes til ajourhold av pensjonssparing i henhold til OTP-lovens § 2, og innebærer at dagens dobbeltrapportering vil bortfalle for arbeidsgivere og gi bedre kvalitet på opplysningene.

For at pensjonsinnretningen skal kunne hente data, er det viktig at denne meldes inn som din leverandør av pensjon via a-melding. Det er organisasjonsnummeret til pensjonsinnretningen som skal meldes inn via a-meldingen. Dette gjøres via lønnssystemet, og du vil få informasjon om hvordan dette gjøres fra din lønnssystemleverandør.

Når skal jeg rapportere pensjonsgrunnlaget via a-melding?

Det er ikke alle pensjonsleverandører som ennå er klare til å hente data direkte fra a-meldingen, og inntil det gis annen beskjed fra leverandøren skal du fortsette å levere informasjon til pensjonsleverandør på samme måte som tidligere.

Hvordan rapportere korrekt pensjonsgrunnlag?

Når du får informasjon fra pensjonsleverandøren om at de er klare til å hente data, vil informasjon om pensjonsgrunnlaget hentes fra a-meldingen – og da er det viktig at dette ligger korrekt i lønnssystemet.

Det er lønnsartene i systemet som er utgangspunktet for hva som sendes i a-meldingen. Det er viktig å kontrollere at disse er satt opp riktig. Hvordan du kan gjøre det kan du få hjelp til fra din lønnsleverandør.

Hva skal være inkludert i pensjonsgrunnlaget?

Hovedregelen for hva som skal danne grunnlaget for pensjon er regulert i innskuddspensjonsloven §5-5 1. ledd og regnes som «den lønn medlemmet mottar fra foretaket i løpet av innskuddsåret»:

Dette omfatter all skattepliktig inntekt inntil 12G som medlemmet har mottatt fra arbeidsgiver i inntektsåret. I tillegg til den faste lønnen omfatter lønnsbegrepet betaling for overtid, bonuser og andre lønnstillegg. Det gjelder også skattepliktig godtgjørelse til bilhold, telefon mv..

Det er imidlertid anledning til å gjøre unntak fra regelverk etter ulike kriterier (innskuddspensjonsloven §5-5 2. ledd). Ofte kan det være at det bestemmes at godtgjørelse for overtid, skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser, eller andre varierende eller midlertidige tillegg ikke skal være en del av grunnlaget for pensjon. Denne muligheten for unntak skal imidlertid forstås snevert, og som eksempel har Finanstilsynet nevnt at bonuser som fremstår som faste regelmessige ordninger skal være en del av pensjonsgrunnlaget selv om beløpet varierer.

Hva som skal utgjøre den endelige beregningen for pensjonsgrunnlaget, vil ligge i avtalen mellom det enkelte foretak og pensjonsleverandør.

Hvordan komme i gang

  • Avtal møte med dine kunder
  • Forklar at pensjonsinnretning skal meldes via a-meldingen, og at pensjonsgrunnlaget heretter skal innrapporteres via a-meldingen. Dette kan du bistå dem med!
  • Skaff deg en oversikt over den delen av avtalen kunden har med sin pensjonsleverandør som regulerer hva som skal inngå i pensjonsgrunnlaget
  • Gjør en gjennomgang av lønnsartregisteret i lønnssystemet – og sørg for at disse er satt opp riktig. Husk å merke lønnsarten for pensjon (det er ikke a-meldingskoden som regulerer pensjonsgrunnlaget)
  • Sjekk at arbeidstakerne har korrekt startdato for arbeidsforholdet slik at sparingen starter på rett tidspunkt

Husk at kvaliteten på dataene som ligger i lønnssystemet nå er viktigere enn noensinne!