Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Høyt engasjement på medlemsmøte om strategi

Høyt engasjement på medlemsmøte om strategi

Rekruttering var ett av temaene som engasjerte medlemmene på møtet om Regnskap Norges strategiske plan.

09.06.22

Skrevet av 
Lene N. Sundalskleiv, Regnskap Norge

Det var en engasjert gjeng som var samlet til Regnskap Norges medlemsmøte om strategi denne uken.

Denne uken arrangerte Regnskap Norge digitalt innspillsmøte om foreningens strategidokument. Administrerende direktør Rune Aale-Hansen orienterte om prosessen og status i arbeidet så langt, og inviterte til innspill fra de oppmøte.

– God dialog og høy involvering. Slik oppsummerer Aale-Hansen innspillsmøtet.

– Jeg opplever at medlemmene støtter opp om strategiarbeidet som styret og administrasjonen har gjort så langt. Det tyder på at vi er på riktig vei, sier han.

Utfordrende å rekruttere

De oppmøte medlemmene var enige om at rekruttering er krevende. Bransjens omdømme ble også trukket frem som et viktig tema. 

– Dette et ett av hovedpunktene i Regnskap Norges strategiarbeid. Administrasjonen har allerede startet arbeidet med å sette søkelys på rekrutteringsutfordringene. I tiden fremover skal vi jobbe med målrettete tiltak for å støtte opp om rekruttering til bransjen, forteller Rune.  

Andre temaer som ble diskutert var teknologi, bærekraft, systemleverandørene, Regnskap Norges rolle som samfunnsaktør og bransjens omdømme.

Flere åpne medlemsmøter

Regnskap Norge vurderer å arrangere flere medlemsmøter i fremtiden:

– Åpne medlemsmøter er nyttige for foreningen, og erfaringene denne uken ga mersmak. Slike møter legger til rette for direkte dialog med medlemmene. Samtidig gir de medlemmene mulighet til å fortelle foreningen hvor skoen trykker. I og med at møtene kan arrangeres digitalt, kan dessuten medlemmer fra over hele landet delta, avslutter han.

Styret i Regnskap Norge ønsker å involvere medlemmene i arbeidet med å revidere foreningens strategidokument. Regnskap Norge inviterte derfor til åpent medlemsmøte hvor medlemmene kunne gi innspill til foreningens retning og mål fremover.