Top
GP Økonomi / Mva  / Systemfeil i Skatteetatens mva-portal

Systemfeil i Skatteetatens mva-portal

En systemfeil i Skatteetatens mva-portal medfører at det ikke er mulig å levere mva-meldingen.

09.06.22

Skrevet av 
Regnskap Norge

Regnskap Norge mottar tilbakemeldinger på, og erfarer, at det har oppstått en systemfeil i Skatteetatens mva-portal. Feilen medfører at det ikke er mulig å levere mva-meldingen.

Regnskap Norge har vært i kontakt med Skatteetaten vedrørende feilen og bedt om at fristen for innlevering av mva-meldingen for 2. termin utvides. Tilbakemeldingen er at det jobbes med å undersøke feilen, og at tiltak for å bøte på problemet vil bli vurdert så snart feilen er identifisert.