Top
GP Økonomi / Mva  / Nytt mva-kaos på elbiler

Nytt mva-kaos på elbiler

I dag ble det klart at regjeringen likevel innfører mva-fritak på elbiler opp til 500 000 kr. Den nye løsningen skaper store utfordringer for selgere, kjøpere og myndighetene.

14.06.22

Skrevet av 
Rune Aale-Hansen og Sebastian Brodtkorb, Regnskap Norge

I Hurdalsplattformen foreslo regjeringen å innføre merverdiavgift på beløp over 600 000 kroner ved salg av nye elbiler. Regnskap Norge påpekte tidlig utfordringene forslaget ville medføre. Regjeringen lyttet og foreslo i revidert statsbudsjett å fjerne momsfritaket og innføre en tilskuddsordning.

I dag ble det imidlertid klart at SV, sammen med de to regjeringspartiene, snur og går tilbake til det opprinnelige forslaget om momsfritak opp til 500.000 kr ved kjøp av nye elbiler. Den nye løsningen skaper store utfordringer for selgere, kjøpere og myndighetene selv. I merverdiavgiftsloven er utgangspunktet at alle varer og tjenester er momspliktige. Det finnes ingen hybride løsninger hvor én og samme vare eller tjeneste både er unntatt eller fritatt, og samtidig momspliktig. Det er enten eller.

Regjeringen gjør det motsatte av å forenkle

Den hybride løsningen som SV nå har fått gjennomslag for er teknisk ikke gjennomførbar ut fra dagens lovverk. Det må utvikles nye regler og veiledninger, og noen må kontrollere at reglene følges. Løsningen innebærer merbyrder for næringslivet og står i kontrast til målsettingen i Hurdalsplattformen om å redusere administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner i løpet av stortingsperioden.

På dagens pressekonferanse ble det hevdet at den nye løsningen vil skape forutsigbarhet. Det gjør den overhodet ikke. Her er det snakk om store endringer i merverdiavgiftslovgivningen og rundt prinsippene for å bergene moms. Ordningen med bunnfradrag er helt ny, og ingen har det klart for seg hvordan dette skal gjennomføres i praksis.