Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Aktuelt å forby regnskaps- og revisjonstjenester til alle selskaper etablert i Russland

Aktuelt å forby regnskaps- og revisjonstjenester til alle selskaper etablert i Russland

EU har besluttet å utvide sanksjonsområdet til alle juridiske selskaper mv etablert i Russland. Det må forventes at Norge slutter seg til de utvidede sanksjonene.

15.06.22

Skrevet av 
Knut Høylie, Regnskap Norge

EU besluttet 3. juni 2022 en rekke nye sanksjoner overfor Russland i forbindelse med Ukrania-krigen. Blant tiltakene fremkommer det konkret begrensning knyttet til regnskaps- og revisjonstjenester.

Vedtaket lyder slik, basert på vår egen oversettelse:

«Artikkel 1k

Det skal være forbudt å yte, direkte eller indirekte, regnskap, revisjon, herunder lovpålagt revisjon, bokførings- eller skatterådgivningstjenester, eller  forretnings- og ledelsesrådgivning eller PR-tjenester til:

(a) Russlands regjering; eller
(b) juridiske personer, enheter eller organer etablert i Russland

Norske myndigheter har foreløpig ikke besluttet om og når fra sanksjonene innføres her i Norge, men vi må forvente at dette skjer snarlig.

Når sanksjonen innføres håper vi myndighetene også uttaler seg om hvilken rekkevidde «etablert i Russland» skal ha.

I dag gjelder sanksjoner mot listeførte selskaper og foretak hvor listeførte personer er reelle rettighetshavere. Dette kan du lese mer om her