Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Ytterligere utsettelse av skattemeldingsfristen

Ytterligere utsettelse av skattemeldingsfristen

Finansdepartementet har bekreftet til oss at regnskapsførere og revisorer gis ny utsettelse av skattemeldingsfristen til 20. august for en andel av kundemassen, etter søknad.

01.07.22

Skrevet av 
Hanne Opsahl, Regnskap Norge

Så vidt kjent vil søknadsfristen være 5. juli. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om andel og det praktiske rundt søknaden så snart det foreligger, ventelig i løpet av dagen.  

Eventuell utsettelse for årsregnskapet og avholdelse av generalforsamling krever lovendring, noe som ikke er mulig nå. For innsendelse av regnskapet til Regnskapsregisteret gjelder fristen også som før, dvs. senest 31. juli. Ved varsel om evt. manglende innsending, vil det være en frist før forsinkelsesgebyr begynner å løpe.