Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Våre fagdager 2022 – regnskap og økonomistyring

Våre fagdager 2022 – regnskap og økonomistyring

Bærekraft, formidabel utgiftsøkning og digitaliserte bokføringsprosesser er sentrale stikkord i tiden, og som påvirker vår kursmeny. Dette er artikkel 2 av 3 om høstens fagdagsmeny.

09.08.22

Skrevet av 
Regnskap Norge

I vår første artikkel om høstens fagdagsmeny tok vi for oss kursene som gir oppdatering innenfor regnskapsførerregelverket.

I denne artikkelen ser vi nærmere på kursene som gir oppdatering i finansregnskap og bokføring. Vi starter med de største nyhetene.

Husk tidligrabatt ved bestilling innen 22. august!

Bærekraftsrapportering

I fjor høst kom Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS), som er en nordisk standard for bærekraftsrapportering for små og mellomstore bedrifter.

I kurset Bærekraftsrapportering i praksis for små og mellomstore virksomheter ser vi nærmere på hvordan starte arbeidet med bærekraftsrapportering med hjelp av NSRS.

Vær tidlig ute, slik at du er forberedt når kundene etterspør bistand. 

Næringslivet på vei inn i ny krise?

Det er ikke enkelt å være daglig leder eller styremedlem for tiden. Nye kriser kommer på løpende bånd, og nå handler mye om den store kostnadsveksten. Hva gir dette av utfordringer for bedriften på kort og lang sikt? 

Økonomisk rådgivning til styre og ledelse setter søkelys på hvordan du som regnskapsfører kan bistå med innsikt og kunnskap.

Kurset inneholder nyttige hjelpemidler som du kan få stor glede av i ditt arbeid.

Utnytter dere teknologien?

I kurset Moderne regnskapsførsel – tilrettelegging, gjennomføring og kvalitetssikring ser vi på mulighetene IT-systemene gir oss, både med tanke på integrasjoner, automatisering og bruk av AI-teknologi. I tillegg diskuterer vi hensiktsmessige samarbeidsformer vi kan ha med kundene, og hva vi må gjøre for å opprettholde tilstrekkelig kvalitet på leveransene.

Er du oppdatert på regnskaps- og bokføringsområdet?

Vi har kartlagt årsregnskapene for 2021 og sett på om endringene i regnskapsloven er ivaretatt. Det kan nok hende du blir overrasket over resultatene som presenteres i kurset Regnskapsloven – nyheter og aktuelle temaer

Og utnytter du NRS 8 godt nok som hjelpemiddel ved regnskapsavleggelsen? Kurset God regnskapsskikk for små foretak (NRS 8) – nyheter og praktisk bruk gir deg dyp innsikt i standarden og hvordan få glede av innholdet.

Hvordan kan vi verifisere at regnskapstallene er i samsvar med faktiske forhold? Kurset Regnskapsfører som controller – få kontroll på tallene gir veiledning på dette, med hovedfokus på dokumentasjon og avstemming.

På bokføringsområdet har vi to kurs som utelukkende konsentrerer seg om dette faget; Bokføring 2022 – nyheter og ofte stilte spørsmål og  Bokføringsreglene – har du kontroll?

Bransjekurset for bygg og anlegg

Er du regnskapsfører eller revisor for bygg- og anleggsbransjen? Kurset Bygg- og anleggsbransjen – regnskap, skatt og avgift går inn i mange av utfordringene denne sektoren har på regnskaps- og skatteområdet. 

Omfangsrik meny

Vi tilbyr i år 33 kurstitler på fagdagene, og mange av disse er nye kurs for året. Som sagt skal flere av kursene streames, så dersom du ønsker kan du følge kurset fra hvor det måtte passe.

Antallet nettkurstitler øker stadig, og i vår portefølje finner du over 130 nettkurs av forskjellig varighet.