Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Husk å avslutte sommervikarer

Husk å avslutte sommervikarer

Arbeidsgiver har flere oppgaver når vikariatet er over, og dersom disse glemmes kan det få konsekvenser.

17.08.22

Skrevet av 
Alia Hammami, Regnskap Norge

Mange ansetter ferievikarer i sommerperioden for å dekke behovet for ekstra arbeidskraft. Nå som sommeren nærmer seg slutten vil en stor del av disse vikariatene ende.

Vær en god rådgiver!

Du kan avtale å bistå kunden med følgende oppgaver som må utføres:

  • Avslutte arbeidsforholdet Det er viktig at riktig sluttdato er rapportert i a-meldingen. Dette kan ha konsekvenser for bla. ytelser fra NAV
  • Betale sluttoppgjør på feriepenger med siste lønn  Ifølge  Ferieloven §11 (3) skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. Det er allikevel mulig for arbeidsgiver og arbeidstaker å avtale at sluttoppgjør utbetales året etter
  • Melde ut av OTP-ordning De fleste sommervikarer skal ha blitt meldt inn i OTP ordningen etter nye regler fra 2022, og disse må meldes ut ved opphør av arbeidsforholdet
  • Melde ut av forsikringer
  • Avtal overlevering av arbeidsgivers utstyr
  • Skrive attest Alle arbeidstakere har krav på attest, og dette inkluderer vikarer jf. Arbeidsmiljøloven §15-15

Tenk langsiktig

Å holde god kontakt med vikarene er alltid en god ide. Ofte trenger arbeidsgivere vikarer flere ganger i året, og det er en fordel å ha muligheten til å ansette en tidligere vikar som allerede er kjent med firmaet og arbeidsoppgavene.

Det kan også lønne seg å be vikarene om en tilbakemelding om deres opplevelse som vikar. Dette kan bidra med å forbedre rutiner f.eks. rundt opplæring, avklaring av arbeidsoppgaver osv.

Se også vår artikkel Ferievikarer – hva må du huske på?