Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Våre fagdager 2022 – Skatt, avgift og rettslære

Våre fagdager 2022 – Skatt, avgift og rettslære

Blir det sjablonbeskatning på boliger, fritidseiendom, båter og andre eiendeler eid av selskaper? Og hva skjer med regnskapsførers ansvar etter ny regnskapsførerlov? Dette er høyaktuelle kurstemaer i høst.

17.08.22

Skrevet av 
Regnskap Norge

Denne artikkelen er tredje og siste artikkel om årets kursmeny på våre fagdager. I denne artikkelen skal vi fortelle litt om kursene som gir oppdatering innenfor henholdsvis skatt/avgift og rettslære.

De to første artiklene i serien tok for seg kurs som i hovedsak gir oppdatering innenfor henholdsvis:

  1. Regnskapsførerregelverket
  2. Regnskap, bokføring og økonomistyring

Husk også at fristen for tidligrabatten nærmer seg med stormskritt; 22. august.

Sjablonbeskatning av private formuesgoder

Ett av de mest spennende temaene i forslaget til statsbudsjett for 2023 er om Regjeringen opprettholder sitt forslag til nye regler for beskatning av private formuesgoder i selskaper. Reglene vil om de blir vedtatt gjøre skattebelastningen så høy at det i praksis vil være lite aktuelt for selskaper å ha slike eiendeler i virksomheten, verken i form av eie eller leie.

I høringen ble det foreslått at regelverket skulle tre i kraft allerede fra 2023, og hva bør i så fall vurderes før den tid? Dette er høyaktuelt tema i flere skattekurs, og særlig i kursene

Aksjonæravtaler, omdanning og hva er lurt når to partnere vil skille lag?

Kurset Næringsvirksomhet – 5 rådgivningstemaer du bør beherske er et kurs som tar for seg aktuelle rådgivningstemaer for deg som er rådgiver overfor bedrifter.

I år vil kurset ta for seg aksjonæravtaler, skattefri omdanning, innføring av flere aksjeklasser, selskapsformer og forretningspartnere som skal skille lag.

Kurset Lov og rett for næringslivet 2022 tar opp en rekke juridiske utfordringer, og kanskje ekstra aktuelt fremover er temaene styreansvar i krisetider og den nye konkurslovgivningen.

Verdipapirer og annen formue

Har du formuende kunder? Merk deg i så fall kurset Formuesskatt – mer enn bare et luksusproblem.  

Hvordan skal de forskjellige verdipapirene føres i regnskapet? Og hva med den skattemessige behandlingen? Dette tar vi for oss i kurset Aksjer og andre verdipapirer – regnskapsførsel og skatt.

Pensjon og skatt

Mange har etterlyst kurs om pensjon og skattlegging av pensjonsytelser. I år har vi et svært spennende kurs på området, som du virkelig bør vurdere;

Dette er et aktuelt kurs for alle!

Testament, ektepakt, samboeravtale og fremtidsfullmakt

Mange av oss har dårlig samvittighet for avtaler vi burde ha fått på plass. I år har vi satt opp kurset Praktisk hverdagsjuss for privatpersoner, hvor vi tar for oss testament, ektepakt, samboeravtale og fremtidsfullmakt.

Vi gir dessuten arv spesielt stor oppmerksomhet i et eget dybdekurs, som også dykker ned i utfordringer knyttet til generasjonsskifte. Sjekk ut Arveoppgjør og generasjonsskifte – med eller uten arveavgift?.

Skatt og juss for enkeltpersonforetak

Har du enkeltpersonforetak i din kundeportefølje? I kurset Skatt og juss for enkeltpersonforetak tar vi opp en rekke juridiske utfordringer det er viktig å kjenne til. Dette kurset er aktuelt både for regnskapsfører og den som driver enkeltpersonforetak.

Kjører du lønn eller er lønnsmottaker?

I år har vi to kurs som er spesielt tilrettelagt for deg som arbeider med lønn.

Vi har for det første oppdateringskurset vi fornyer hvert år; Lønn og skatt 2022 – nyheter og aktuelle emner.

I tillegg har vi, sterkt inspirert av våre stortingsrepresentanter, satt opp kurset Reiseregninger – unngå feil. Vi kan være oppgitt over og le av alt som har kommet frem om reiseregninger på Stortinget, men det er også en kjensgjerning at regelverket knyttet til reiser er uoversiktlig og så vanskelig at mange gjør feil. Dette kurset rydder opp!

Husk også kurset Praktisk arbeidsrett 2022 – nyheter og aktuelle temaer.

Den vanskelige merverdiavgiften

Når merverdiavgiften ble innført var et hovedpoeng at avgiftssystemet skulle være enkelt. Årene har gått og merverdiavgiften har blitt en svært innbringende inntektskilde for Staten. Men enkelt er det ikke.

På årets fagdager finner du disse MVA-kursene:

Hva er ditt ansvar?

I Regnskapsførerjus 2022 – regnskapsførers økte ansvar etter ny regnskapsførerlov tar vi opp vanlige feil og mangler som leder til erstatningsansvar. Ekstra spennende nå er hvordan ny regnskapsførerlov eventuelt påvirker ansvaret.

Omfangsrik meny

Vi tilbyr i år 33 kurstitler på fagdagene, og mange av disse er nye kurs for året. Flere av kursene streames, så dersom du ønsker kan du følge kurset fra hvorfra det måtte passe.

Kursene vi har trukket frem over handlet som sagt om de som inneholder mye om skatt, avgift og juridiske emner. Husk å sjekke ut våre kurs innenfor regnskapsførerregelverket og regnskapsområdet:

  1. Regnskapsførerregelverket
  2. Regnskap, bokføring og økonomistyring

Vi håper vi treffer deg på fagdagene!

Følg også med på vår store portefølje med nettkurs. Vi har over 140 nettkurs av forskjellig varighet, og innholdet endres kontinuerlig.