Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Få et faglig fellesskap og sparringspartnere

Få et faglig fellesskap og sparringspartnere

Ved å engasjere deg i lokale medlemsnettverk får du faglig og sosialt påfyll. Geir Høydalsvik oppfordrer alle til å utveksle erfaringer i ERFA-grupper.

05.09.22

Skrevet av 
Lene N. Sundalskleiv, Regnskap Norge

ERFA-gruppene gir tilgangen til et utvidet faglig miljø der du kan lære og dele erfaringer med bransjekolleger, sier Geir Høydalsvik som er medlem i ERFA-gruppen på Sunnmøre.

Geir Høydalsvik er autorisert regnskapsfører og daglig leder i Reknehuset AS i Ørsta. Han har vært medlem i Regnskap Norge i over 20 år. Geir er et aktivt medlem som betrakter seg selv som en «foreningsmann». Det er ingen tvil om at denne sunnmøringen har et ekstra stort hjerte for regnskapsbransjen, og i 2017 ble han tildelt Regnskap Norges hederstegn for sin innsats for foreningen og for regnskapsbransjen generelt.

– Troen på at vi får til mer når vi står i lag, er sterk. Jeg har alltid følt meg hjemme i Regnskap Norge. Er det noen som kan påvirke vilkårene for bransjen vår, så er det foreningen. Og selv om det å være styremedlem i Regnskap Norge var givende på alle måter, så vil jeg nok peke på tiden min i ERFA-gruppen på Sunnmøre som vel så viktig, forteller han.

ERFA-gruppene er Regnskap Norges lokale nettverk for medlemmer som ønsker å dele kunnskap og erfaringer med hverandre. Geir mener ERFA-gruppene er spesielt nyttige for regnskapsførere som jobber i små og mellomstore virksomheter.

– Jeg tenker at det å engasjere seg i ERFA-grupper er ganske viktig for oss som ikke er del av store kjeder. Vi må kompensere for at vi mangler det nettverket som kjeder tilbyr. Og der synes jeg ERFA-gruppen er helt perfekt.

I tillegg til tilgangen til et utvidet faglig miljø der du kan lære og dele erfaringer med andre, kjenner Geir på en trygghet ved å engasjere seg i lokale nettverk: – Dersom noe skulle tilstøte kontoret, har du noen å lene deg på. Som daglig leder er du ofte alene om utfordringene. Dette er utfordringer som mange andre i bransjen også opplever. I ERFA-gruppen kan du dele tanker, ord og handlinger.

Vinn-vinn

Geir har opplevd at bransjekolleger unngår å engasjere seg i ERFA-grupper i frykt for å dele informasjon med konkurrenter. Det ser ikke han som en utfordring. Han er sikker på at erfaringsutveksling er en vinn-vinn-situasjon for alle involverte.

– Selv om jeg har tro på egne ideer, så har jeg aldri vært redd for at noen skal stjele ideene mine. Hvis ti dyktige regnskapsførere sitter rundt et bord og deler erfaringene sine, så skal det godt gjøres for noen å gå tapende ut. Selv om du altså deler dine aller beste råd med noen du ellers betrakter som konkurrenter.

Sunnmøringen oppfordrer alle til å engasjere seg i lokale nettverk: – Det som ligger i ERFA er erfaringsutveksling. Jeg synes det er viktig å treffes på en sosial arena på tvers av regnskapsbedrifter og det som vi kanskje kaller konkurrenter.

Nyttig nettverk også for Regnskap Norge

ERFA-gruppene er en nyttig lyttepost for Regnskap Norge. Erfaringene som deles i gruppen kommer også foreningen til nytte.

– Jeg har flere ganger hatt gleden av å besøke ERFA-grupper. Medlemmene våre vet hvor skoen trykker – både i bransjen og hos kundene. Dette er erfaringer som er verdifull for foreningen, og som vi kan løfte videre, blant annet i vårt strategiske og næringspolitiske arbeid, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Denne uken er Rune på årsmøtet til ERFA-gruppen i Trøndelag. – Jeg setter pris på å bli invitert til ERFA-møter og gleder meg til å møte engasjerte medlemmer, sier han.

Om ERFA-gruppene

ERFA-gruppene er Regnskap Norges lokale nettverk for medlemmer som ønsker å dele kunnskap og erfaringer med hverandre. Gruppene driftes på frivillig basis og arrangerer både møter og sosiale aktiviteter.

Ved å delta i en ERFA gruppe vil du komme inn i et forum få nye impulser og kunnskap samt muligheten til å møte bransjekolleger og knytte kontakter i ditt nærmiljø. Du kan sparre med andre om problemstillinger, dele erfaringer, finne hensiktsmessige samarbeidsformer, osv.

Hensikten er å gi medlemmene et profesjonelt og personlig nettverk de kan ha nytte av både i og utenfor jobb.

Det finnes for tiden 40 aktive ERFA-grupper som er lokalisert rundt om i landet. Ta kontakt med Regnskap Norge erfa@regnskapnorge.no for mer informasjon.